Testare de produs: termeni și condiții

Organizatorul

Organizatorul campaniei Testeaza noul testo 300 este S.C. TESTO ROM S.R.L.,cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Turzii nr.247, înregistrată la Registrul Comertului cu nr.J12/2890/2011, C.U.I. RO29374402

Perioada de desfășurare

Campania se desfășoară în perioada 15 ianuarie – 31 iulie 2020, pe întreg teritoriul României.

Cui se adresează campania

Campania se adresează tuturor potențialilor clienți, persoane juridice, care în perioada de desfășurare a campaniei se înscriu în campanie și îndeplinesc cerințele de participare:

  • Sunt reprezentanți ai unor firme autorizate sau în curs de autorizare ISCIR pentru reparare și întreținere, verificări tehnice în utilizare la aparatele consumatoare de combustibil și cazane de apă caldă.
  •  Au completat formularul de pe pagina concursului

 Mecanismul campaniei și descrierea produselor testate

Produsul dat în testare în cadrul campaniei, este noul analizor de gaze de ardere testo 300 inclus în setul 2 – despre care puteți găsi mai multe informații pe pagina de concurs. Produsul dat spre testare nu poate fi transferat unei alte persoane.

 

 Pentru a participa la campanie, este necesară completarea formularului de concurs de pe pagina Testo, iar câștigătorul va fi desemnat prin tragere la sorți. Dupa desemnarea castigatorului, se vor desemna și 2 (doua) rezerve, pentru cazurile in care potențialul tester nu poate fi contactat/validat din motive independente de Organizator. Se va apela la rezerve, in ordinea selectiei lor, doar dacă va fi cazul.

Pentru a oferi șanse egale tuturor pariticipanților, fiecare enntitate juridică are dreptul la o singură înscriere în această campanie.

 

După anunțarea câștigatorului, acesta trebuie să testeze produsul timp de două săptămâni.

După testare, trebuie să completeze un scurt şir de întrebări împreună cu un consultant Testo.

Câștigătorul testării instrumentului testo 300 oferă companiei Testo dreptul exclusiv, sub-licențiat și nerestricționat transferabil,  din punct de vedere al spațiului, timpului și conținutului, în utilizarea și producerea, reproducerea și distribuirea textelor și a materialelor foto și a testimonialelor create în urma testării produsului, în scopul publicării și modificării lucrărilor (prin procesarea digitală și grafică a conținutului). Dreptul de utilizare acordat se extinde pentru toate tipurile de utilizare (de ex., internet la nivel mondial, print, medii digitale, e-mail, social media și aplicații).

Fotografiile, articolele, ad-urile, testimonialele vor fi  proprietatea Testo după crearea lor.

Testo are dreptul de a transfera (în întregime sau parțial, drepturi simple sau exclusive) materialele din proprietatea sa unor terți și să permită terților să transfere în continuare aceste drepturi.

Numele, descrierea profesiei, compania și locația clientului pot fi folosite de Testo în documentele, testimonialele, articolele create în urma testării produsului.

Responsabilitate

Organizatorul își rezervă dreptul de a pune capăt campaniei, anterior datei de 30 aprilie 2020, exclusiv în cazul în care, din motive obiective și independente de voința și controlul organizatorului, continuarea campaniei nu ar mai fi posibilă.

În acest caz, organizatorul se obligă să anunțe public încetarea anticipată a promoției, prin publicarea unui anunț pe pagina web proprie.

Litigii 

Conflictele apărute între Organizator și participanții la Campanie vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, părțile vor înainta conflictele instanțelor competente de la sediul Organizatorului.

Protecția datelor personale

Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor participanților la prezenta campanie și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare.