Software testo Saveris

În software-ul testo Saveris, datele sunt arhivate central și stocate în siguranță. În același timp, aceasta permite analiza cuprinzătoare și evaluarea tuturor datelor de măsurare înregistrate.

Software-ul testo Saveris este disponibil în trei versiuni:


testo-saveris-software-editions-small-buisness-edition-DE.jpg

Small Business Edition

(Licență software)

 • Afișarea valorilor măsurate sub formă grafică sau tabelară
 • Crearea și salvarea automată a rapoartelor în format PDF
 • Gestionarea calendarului integrat
 • Funcție de grupare a sondelor
 • Emiterea de alerte (e-mail, SMS, releu)
   
testo-saveris-software-editions-prof-EN.jpg

Professional

(Licență software)

 • Afișarea valorilor măsurate sub formă grafică sau tabelară
 • Crearea și salvarea automată a rapoartelor în format PDF
 • Gestionarea calendarului integrat
 • Funcție de grupare a sondelor
 • Emiterea de alerte (e-mail, SMS, releu)
 • Gestionarea complexă a alarmelor în modul staționar
 • Afișarea valorilor măsurate pe o imagine de fundal ce corespunde locației de măsurare
 • Integrarea în rețea (client / server)
 • Planificarea rutelor cu ajutorul calendarului.
   
testo-saveris-software-editions-prof-CFR-EN.jpg

Versiunea Profesională CFR

(Licență software)

 • Afișarea valorilor măsurate sub formă grafică sau tabelară
 • Crearea și salvarea automată a rapoartelor în format PDF
 • Gestionarea calendarului integrat
 • Funcție de grupare a sondelor
 • Emiterea de alerte (e-mail, SMS, releu)
 • Gestionarea complexă a alarmelor în modul staționar
 • Afișarea valorilor măsurate pe o imagine de fundal ce corespunde locației de măsurare
 • Integrarea în rețea (client / server)
 • Planificarea rutelor cu ajutorul calendarului.
 • Respectă prevederile 21 CFR Partea 11 (validabil)
 • Semnătură electronică
 • Alocarea drepturilor de acces pe 3 niveluri de utilizator