Supermarketuri

Cantităţi mari de produse alimentare diverse sunt livrate, depozitate şi vândute în supermarketuri în fiecare zi. Pentru ca doar produse impecabile să intre în posesia clienţilor, trebuie respectate valorile limită ale temperaturilor prescrise.

Soluţia pentru monitorizarea temperaturii

testo-Saveris-application-stationary-measurement-004340.jpg

Detalii:

Lucraţi zilnic cu produse proaspete ce sunt în general perisabile. Calitatea produselor trebuie să fie întotdeauna imaculată, astfel încât bunurile cu o calitate inferioară să nu fie introduse în circulaţie.

  • Utilizaţi un sistem WiFi pentru monitorizarea datelor
  • Monitorizaţi temperaturile în supermarketuri în mod automat, sigur şi cu un minim de efort

Verificări punctuale ale temperaturii

testo-104-IR-application-temperature-003498.jpg

Temperatura alimentelor are o influenţă esenţială asupra formării şi înmulţirii bacteriilor şi implicit asupra calităţii produselor şi sănătăţii consumatorilor.

  • Efectuaţi verificări regulate ale temperaturilor
  • Garantaţi siguranţa alimentară

Monitorizarea temperaturii

Imag-testo176T1-Aplicacion-AlmacénFrigorífico-02.jpg

Există un număr mare de unităţi unde sunt depozitate alimente congelate sau refrigerate.

  • Utilizaţi înregistratoare de date pentru a documenta temperaturile în mod continuu 
  • Aprobate conform EN 12830