Farmaceutický průmysl (CFR)

Farmaceutické výrobky musia vykazovať bezchybnú kvalitu. To platí vo výskumných laboratóriách a vo výrobe liečiv rovnako tak ako pri skladovaní chúlostivých substancií v nemocniciach a veľkých lekárňach. Platia prísne zákonné predpisy a smernice, ako napr. ISO 9001, GXP, GMP (Good Manufacturing Practice), GLP (Good Laboratory Practice) alebo tiež 21 CFR Part 11.


Řešení sledování klimatu

testo-Saveris-application-stationary-measurement-002944.jpg
Více k řešení sledování klimatu

Okolní podmínky medikamentů, krevních konzerv nebo vakcín musí být trvale sledovány a dokumentovány.

  • Použití systému sledování klimatu
  • Zajištění kvality výrobků pomocí průběžného sledování vlhkost a teploty

Sledování teploty

testo-Saveris_p_ap_sta_004598.jpg
Více k sledování teploty

Správne zachovávanie skladovacích teplôt je dôležitým predpokladom pre kontrolu kvality mnohých produktov, napr. v oblasti farmaceutických výrobkov.

  • Kontrolujte a dokumentujte priebeh okolitej teploty pomocou záznamníkov dát
  • Prínos k preukázateľnému zachovaniu kvality produktov

Meranie pH

pH measurement pharma and health

Meracie prístroje pre určenie hodnoty pH sa používajú predovšetkým v chemickom a farmaceutickom priemysle.

  • Rozoznanie mnohých chemických a biochemických reakcií
  • Určenie hodnoty pH v pružných a tiež plastických médiách a v kvapalinách

Teplota počas prepravy

Temperature monitoring of pharmeceuticals during transport

Väčšina farmák musí byť priebežne pozdĺž celého dodávateľského reťazca prepravovaná za definovanej hornej a spodnej hraničnej hodnoty teploty a vlhkosti.
 

  • Kontrola chladiaceho reťazca pri expedícií
  • Dbať, aby celá distribučná trasa bola nekomplikovaná
  • Bezpečne a v súlade so všetkými bežnými normami, smernicami a predpismi