Výroba

Nedostatečná kvalita výrobku nebo poruchy ve výrobním procesu mohou znamenat pro podnik dalekosáhlé finanční důsledky. Pro minimalizaci těchto rizik se doporučuje kontrola kvality a zajištění kvality pomocí profesionální měřicí techniky.

Sledování klimatu

Fully automated climate monitoring in production

U téměř všeho zboží citlivého na teplotu se musí kontrolovat a prokazovat dodržování chladicího řetězce.

  • Použití systému sledování klimatu
  • Průběžné zaznamenávání teploty skladování

Zajištění kvality

Quality monitoring with thermography

Termokamery od firmy Testo zajišťují precizní analýzy situace a pomáhají tak při kontrole procesů a zajišťování kvality výrobku.

  • Odhalení cizích těles ve výrobních procesech
  • Rozeznání anomálií v rozložení tepla u součástek

Kontaktuje nás!

Kontaktuje nás!