Výroba

Nedostatočná kvalita výrobku alebo poruchy vo výrobnom procese môžu znamenať pre podnik ďalekosiahle finančné dôsledky. Pre minimalizáciu týchto rizík sa odporúča kontrola kvality a zabezpečenie kvality pomocou profesionálnej meracej techniky.


Sledovanie klimatu

Fully automated climate monitoring in production

U takmer všetkého tovaru citlivého na teplotu sa musí kontrolovať a preukazovať dodržiavanie chladiaceho reťazca.

  • Použitie systému sledovania klímy
  • Priebežné zaznamenávanie teploty skladovania

Zabezpečenie kvality

Quality monitoring with thermography

Termokamery od firmy Testo zaisťujú precízne analýzy situácie a pomáhajú tak pri kontrole procesov a zabezpečenia kvality výrobku.

  • Odhalenie cudzích telies vo výrobných procesoch
  •  Rozoznanie anomálií v rozložení tepla u súčiastok

Kontaktujte nás!

Telefón: +420 222 266 700
E-Mail: info@testo.cz