Nemocnice

Na klinikách a v nemocniciach má teplota a vlhkosť najvyššiu prioritu. Liečivá a krvné konzervy potrebujú napríklad definovanú, konštantnú teplotu aby sa nezkazili.

Measurement data monitoring in hospitals

Celkové riešenie

V nemocniciach hrá priestorová klíma rozhodujúcu úlohu - nielen v čistých priestoroch a na operačných sálach, ale aj v čakárňach, v izbách pacientov a v kantíne.

 • Použitie systému sledovania klímy
 • Skladovanie liečiv, vakcín, laboratórnych vzoriek a krvných konzerv vo vhodnej teplote

 

Kontaktujte nás

Máte nejaké otázky? Rádi vám pomôžeme.

Sterilization

Data logger for sterilization
 • Fyzikální a biologické důkazy o tom, že sterilizační metoda je pro daný produkt vhodná
 • Platnost postupu musí být pravidelně ověřována, např. pokud jde o sterilizaci parou v autoklávech s pomocí teplotních záznamníků (letalita), tlakových záznamníků (kvalita nasycené páry) a biologických indikátorů.
 • Umístění špičky sondy záznamníku do jádra sterilizovaného produktu

Cleaning and disinfection

Data logger for disinfection
 • Umístění měřicích hrotů záznamníku na povrchy produktů
 • Měření musí být reprodukovatelné.
 • Uživatel musí být schopen prokázat, zda byl dosažen stupeň dezinfekce (hodnota A0

Sledovanie teploty

Temperature monitoring in the hospital

Správne zachovávanie skladovacích teplôt je dôležitým predpokladom pre kontrolu kvality mnohých produktov, napr. v oblasti farmaceutických výrobkov.

 • Kontrolujte a dokumentujte priebeh okolitej teploty pomocou záznamníkov dát
 • Prínos k preukázateľnému zachovaniu kvality produktov

Teplota počas prepravy

Transport monitoring of pharmaceuticals

Most pharmaceuticals must be continuously transported at defined upper and lower temperature and humidity limit values, along the entire supply chain.

 • Control of the cold chain during delivery
 • Protection from unnoticed gaps in the cold chain during the entire distribution path
 • monitor and document simply, securely and compliantly with all common standards, guidelines and regulations