Nemocnice

Na klinikách a v nemocniciach má teplota a vlhkosť najvyššiu prioritu. Liečivá a krvné konzervy potrebujú napríklad definovanú, konštantnú teplotu aby sa nezkazili.

Kontaktujte nás!

Telefón: +420 222 266 700
E-Mail: info@testo.cz

testo-Saveris-application-stationary-measurement-004219.jpg

Celkové riešenie

V nemocniciach hrá priestorová klíma rozhodujúcu úlohu - nielen v čistých priestoroch a na operačných sálach, ale aj v čakárňach, v izbách pacientov a v kantíne.

  • Použitie systému sledovania klímy
  • Skladovanie liečiv, vakcín, laboratórnych vzoriek a krvných konzerv vo vhodnej teplote

 


Sledovanie teploty

testo-176-T2-application-stationary-measurement-004211.jpg
Viac k sledovaniu teploty

Správne zachovávanie skladovacích teplôt je dôležitým predpokladom pre kontrolu kvality mnohých produktov, napr. v oblasti farmaceutických výrobkov.

  • Kontrolujte a dokumentujte priebeh okolitej teploty pomocou záznamníkov dát
  • Prínos k preukázateľnému zachovaniu kvality produktov

Teplota počas prepravy

testo-184T1-application-stationary-measurement-004511.jpg
Viac k teplote počas prepravy

Väčšina farmák musí byť priebežne pozdĺž celého dodávateľského reťazca prepravovaná za definovanej hornej a spodnej hraničnej hodnoty teploty a vlhkosti.
 

  • Kontrola chladiaceho reťazca pri expedícií
  • Dbať, aby celá distribučná trasa bola nekomplikovaná
  • Bezpečne a v súlade so všetkými bežnými normami, smernicami a predpismi