Chladiaca technika

Kontaktujte nás!

Telefón: +420 222 266 700
E-Mail: info@testo.cz

Aby chladiace zariadenie alebo tepelné čerpadlo fungovalo bezproblémovo, musia sa kontrolovať tlaky, teploty a prehriatia alebo podchladenie systému. Ďalej musí byť zaistená tesnosť zariadenia, kedy sa musí rýchlo nájsť prípadný únik. Z týchto parametrov ide učiniť spoľahlivý záver o stave bezpečnosti a efektivite zariadenia.


Testovanie chladiacich systémov

Stanovenie prehriatia a podchladenia chladiacich systémov alebo tepelných čerpadiel je teraz rýchlejšie a jednoduchšie. Spolu s chytrými sondami Testo v sade pre chladenie ste schopní merať všetky parametre s najvyššou presnosťou.

 • Takmer nulová stráta chladiva vďaka prípojke bez hadice
 • Priame zobrazenie odparovacej a kondenzačnej teploty
 • Analýza a odoslanie výsledkov merania pomocou aplikácie

Servis chladiacich systémov

Aby chladiace zariadenie fungovalo bezproblémovo, musia sa kontrolovať tlaky, teploty a eventuelné prehriatia alebo podchladenia systému.

 • Vykonanie všetkých dôležitých meraní
 • Zaistenie tesnosti zariadenia
 • Kontrola efektivity zariadenia

Meranie vákua

Odborné a spoľahlivé prevedenie vakuácie je potrebným pracovným krokom pred prvým alebo opakovaným uvedením chladiaceho zariadenia do prevádzky.

 • Sledovanie dosiahnutého absolútneho tlaku behom vakuácie

Vyhľadávanie úniku chladiva

Úniky u chladiaceho zariadenia môžu za sebou rýchlo zanechať vážne následky.

 • Vyhľadávanie veľmi malých únikov
 • Zabránenie poškodenia komponentov zariadení

Meranie teploty

Spolu s meracími prístrojmi a záznamníkmi od Testo ste schopní merať teplotu ešte rýchlejšie a presnejšie, nezáležiac na tom, či sa jedná o meranie chladiaceho systému, teploty okolia alebo teploty jádra mrazených potravín.

 • Rýchle a spoľahlivé meranie
 • Záznam nameraných hodnôt po dlhé časové obdobie
 • Teplotné sondy pre každú aplikáciu

Meranie vlhkosti

Merajte, zaznamenávajte alebo dokumentujte relatívnu vlhkosť v skladoch s tou najvyššou presnosťou: ak ste vybavený meracími prístrojmi či záznamníkmi od Testo - žiadny problém.

 • Paralelné zobrazenie meranej teploty a vlhkosti
 • Stanovenie rosného bodu
 • Vysoko presný senzor vlhkosti s dlhodobou stabilitou

Meranie elektrických veličín

Či sa už jedná o multimetre, kliešťové multimetre alebo skúšačky napätia - pri meraní elektrických veličin počítajte s vysokým výkonom, ľahkou obsluhou a maximálnou spoľahlivosťou.

 • Kliešťové multimetre s unikátnym mechanizmom a Bluetooth modulom
 • Digitálne multimetre s automatickým rozoznávaním meranej veličiny
 • Skúšačky napätia, ktoré tiež merajú prúd