Lekárne

Ako Lekárnik narábate s tovarom, ktorý sa priamo prejavuje na zdraví Vašich zákazníkov. Pritom sa samozrejme nesmú vyskytnúť žiadne kvalitatívne nedostatky.

testo-Saveris-2-application-stationary-measurement-005575.jpg

Celkové riešenie

Vo všeobecnej farmácii sa musí dodržiavať niekoľko pravidiel. K tomu patrí sledovanie a dokumentácia teploty v prípravovni, sklade a v chladiacich priestoroch pre medikamenty.

  • Použitie systému záznamníkov dát pre sledovanie teploty
  • Zabezpečenie správneho skladovania liečiv
     

Meranie teploty

Imag-testo720-Aplicacion-Laboratorio-01.jpg
Viac k meraniu teploty

V laboratoři přijdete do styku s mnoha často leptavými chemikáliemi.

  • Meranie teploty s meracím prístrojom, ktorého sonda je rezistentná voči agresívnym médiám
  • Napr. so skleneným opláštením