Meracia technika pre klimatizácie a ventilácie

Dobrá pracovná klíma je dnes, prinajmenšom technickou samozrejmosťou vo väčšine podnikov -  na moderných pracoviskách sú vykonné ventilačné a klimatizačné zariadenia. Dôležité však je, aby boli tieto zariadenia stále optimálne nastavené a udržované.

Kontaktujte nás

Máte nejaké otázky? Rádi vám pomôžeme.
Kontakt

Meranie v kanále

testo-405i-velocity-app-18.5-horiz-EN.jpg

Udržovanie prúdenia vzduchu vo ventilačnom kanále má rozhodnujúci význam pre funkciu ventilačného a klimatizačného zariadenia.

  • Presné snívamie prúdenia vzduchu vo ventilačnom kanále
  • Zaistenie odvodu tepelnej záťaže z miestnosti (záťažové teplo, záťažový chlad a záťažové látky)

Meranie na výustkách

testo-410i-smart-case-horiz.jpg

Každý vstup a výstup kanálu musí mať len taký objemový prietok, ktorý je podľa výpočtov základným predpokladom pre efektívne pracujúci systém.

  • Spoľahlivé meranie objemového prietoku podľa DIN EN 16211

 

 

Meranie na filtroch

0560-0510-07.jpg

Klimatizačné zariadenia sú opatrené filtrami, ktoré bránia vnikaniu nečistôt z vonkajšieho vzduchu do vzduchu v priestore.

  • Kontrola filtrov pravidelným meraním diferenčného tlaku
  • Ak je tlak veľmi vysoký, je filter znečistený a musí sa vymeniť.