Farmaceutický priemysel

Farmaceutické výrobky musia vykazovať bezchybnú kvalitu. To platí vo výskumných laboratóriách a vo výrobe liečiv rovnako tak ako pri skladovaní chúlostivých substancií v nemocniciach a veľkých lekárňach. Platia prísne zákonné predpisy a smernice, ako napr. ISO 9001, GXP, GMP (Good Manufacturing Practice), GLP (Good Laboratory Practice) alebo tiež 21 CFR Part 11.

Kontaktujte nás!

Telefón: +420 222 266 700
E-Mail: info@testo.cz

Sledovanie teploty: vo výrobe

testo-Saveris-application-stationary-measurement-002944.jpg
Viac informácií
 • Prehľad klimatických podmienok na prvý pohľad - aj v niekoľkých výrobniach naraz
 • Zabezpečenie kvality výrobkov kontinuálnym sledovaním vlhkosti a teploty

 

Sledovanie teploty: v sklade

testo-Saveris_p_ap_sta_004598.jpg
Viac informácií

Dodržiavanie správnych skladovacích teplôt je dôležitým predpokladom pre zabezpečenie kvality mnohých výrobkov, napr. farmák.

 • Kontrola a dokumentácia teploty okolia
 • Zásadný prínos k preukázateľnému zachovaniu kvality výrobkov
   

 


Teplota počas prepravy

testo-184T1-application-stationary-measurement-004511.jpg
Viac k teplote počas prepravy

Väčšina farmák musí byť priebežne pozdĺž celého dodávateľského reťazca prepravovaná za definovanej hornej a spodnej hraničnej hodnoty teploty a vlhkosti.
 

 • Kontrola chladiaceho reťazca pri expedícií
 • Dbať, aby celá distribučná trasa bola nekomplikovaná
 • Bezpečne a v súlade so všetkými bežnými normami, smernicami a predpismi

 

Meranie pH

testo-206-pH3-application-analysis-002025-bearb.jpg
Viac k meraniu pH

Meracie prístroje pre určenie hodnoty pH sa používajú predovšetkým v chemickom a farmaceutickom priemysle.

 • Rozoznanie mnohých chemických a biochemických reakcií
 • Určenie hodnoty pH v pružných a tiež plastických médiách a v kvapalinách