Termografia: Charakteristiky a technológie


Správna voľba pre každú profesiu

testo-871-application-building.jpg
Jednoduchá obsluha pre bezpečnú a efektívnu prácu.

Pre profesionálov

testo-885-application-thermography-002544.jpg

Vynikajúca tepelná citlivosť a všestranné technológie ako sú Asistent panoramatického snímky alebo SiteRecognition.

High-end

testo-890-application-thermography-002498.jpg

Vynikajúca kvalita zobrazenia, skladací otočný displej a high-end funkcie ako je napr. balíček pre záznam teplotných procesov s plne rádiometrickými videom.
 

Detekcia plesne

superresolution-industry-fuses.png

Technológia SuperResolution

S patentovo prihlásenou technológiou SuperResolution môžete s Vašou termokamerou Testo zhotovovať infračervené snímky s extrémne vysokým rozlíšením (až v megapixelovej kvalite). Technológia SuperResolution zlepší využiteľné geometrické rozlíšenie infrasnímku z termokamery o faktor 1,6 - pri štyrikrát viac nameraných hodnotách.


Aplikačný obrázok notebook

IRSoft - analyzačný softvér pre termografiu

U IRSoft Testo sa jedná o výkonný počítačový softvér pre profesionálnu termografickú analýzu. IRSoft umožňuje kompletnú a pohodlnú analýzu termogramov na počítači. Vyznačuje sa jasnou štruktúrou a zvlášť vysokým užívateľským komfortom.
 Termografia vlhkostný snímok

Termografický vlhkostný snímok pre prevenciu plesne

S pomocou nášho termálneho vlhkostného merania odhalíte vlhkosť skôr, než povedie k tvorbe plesní: termokamery Testo Vám pomôžu pri detekcii plesne a vlhkosti zobrazením rozloženia povrchovej vlhkosti priamo na displeji termokamery.

 


Technológia SiteRecognition

SiteRecognition pre efektívne inšpekčné obchôdzky

Technológia SiteRecognition ponúka pre opakovanú termografiu meraných objektov rovnakého druhu priame rozpoznanie miesta merania. Navyše pravidelné Termografické meranie alebo inšpekčné obchôdzky získajú automatickým priradením a archivovaním termogramov k aktuálnym miestam meraní výrazne na istote a efektivite.Aplikačné obrázok plne radiometrického videa

Plne rádiometrické videomeranie pre tepelné procesy

Plne rádiometrické videomeranie v reálnom čase umožňuje pozorovateľovi spoľahlivo a efektívne analyzovať a dokumentovať tepelné procesy v priebehu času. Ku každému ľubovoľnému časovému bodu možno plne rádiometrickú videonahrávku zastaviť a analyzovať ju s presnosťou na pixel.
 


Termografický snímok plášťa budovy

Asistent panoramatického záberu - analýza jedným pohľadom

Termografia veľkých objektov z malej vzdialenosti často nie je možná. Tu pomôže iba viac záberov. Aby napriek tomu nebolo treba spravovať viac snímok, prezerať ich a porovnávať, existuje teraz asistent panoramatického snímku Testo. Ten urobí jednoducho z niekoľkých jednotlivých záberov jeden spoločný záber.testo ScaleAssist

testo ScaleAssist

Funkcia testo ScaleAssist pre testo 865, 868, 871 a 872:

  • Porovnateľné termogramy
  • Automatická optimalizácia merítka termogramu


testo ε-Assist

testo ε-Assist

Funkcia testo ε-Assist pre presné termogramy:

  • Automatické nastavenie emisivity (ε)
  • Automatické nastavenie odrazenej zdanlivej teploty (RTC)

 
testo Thermography App

testo Thermography App

Premeňte Váš smart telefón / tablet v druhý displej termokamery.

  • Aplikácia pre termokamery testo 868, 871, 872
  • Bezplatné stiahnutie z Play Store (Android) alebo App Store (iOS)


Nadviazanie spojenia

Connectivity

Bezdrôtové spojenie termokamery s:

  • Termohygrometrem testo 605i
  • Kliešťovým multimetrom testo 770-3

 

Prajete si poradiť?

Máte otázky?
Radi Vám pomôžeme.

Telefón: +420 222 266 710
e-mail: info@testo.cz