Počítačový analyzačný softvér - testo IRSoft

Softvér pre termografickú analýzu Testo IRSoft umožňuje rozsiahle vyhodnotenie termogramov na počítači a vyznačuje sa jasnou štruktúrou a vysokou užívateľskou prívetivosťou. Je súčasťou dodávky všetkých termokamier Testo - s plným rozsahom funkcií!

IRSoft - prehľad o všetkom dôležitom

Aplikačný obrázok notebook

Infračervené zábery možno na počítači termografickým softvérom IRSoft pohodlne spracovávať a presne analyzovať. Pre profesionálne spracovanie termosnímky sú k dispozícií rozsiahle analyzačné funkcie. Možno tak napr. dodatočne korigovať rôzne stupne emisivity rôznych materiálov pre oblasti snímky až po jednotlivé pixely. Pre vizualizáciu kritických teplôt možno v snímke pomocou softvéru na termogarfickú analýzu zdôrazniť ako prekročenia a podkročenia hraničných hodnôt, taktiež pixely v určitej oblasti teploty. Okrem toho možno stanoviť neobmedzené množstvo meracích bodov zistiť horúce a studené body a vytvoriť komentáre k termografickej aplikácií.


Profesionálne termografické správy s niekoľkými kliknutiami

Aplikačný obrázok náhľad TwinPix

Asistent správy vedie krok za krokom k vytvoreniu úplnej a prehľadnej správy. Sú k dispozícií rôzne predlohy správ, ako pre krátku, rýchlu, tak aj pre podrobnú dokumentáciu termografickej analýzy. Predlohy obsahujú dôležité informácie k meraciemu miestu, zadanie a k výsledkom vyšetrovania.
 


Aplikačný obrázok správy

Predlohy správ podľa DIN EN 13187

Analyzačný softvér IRSoft ponúka predlohy správ špeciálne pre analýzu plášťa budovy z hľadiska tepelných mostov, takže možno rýchlo a ľahko vytvoriť správy podľa DIN EN 13187.
 

S funkciou Testo TwinPix rovno k perfektnému výsledku

Aplikačný obrázok TwinPix

Termokamery od firmy Testo s integrovaným digitálnym fotoaparátom automaticky ukladajú súčasne infračervený a reálny záber. Funkcia TwinPix umožňuje stanovenie značiek, ktoré sa v infračervenom a v reálnej snímke zhodujú, aby mohol reálny snímok a termogram spolu splynúť a súčasne spoločne vytvoriť jednu snímku.

Je možné takto napr. presne lokalizovať závadné miesta. Nastavením úrovne transparentnosti je možné regulovať, aký intenzívny bude pri prekrytí podiel infračervenej snímky alebo reálnej snímky.

Firmware-Update for
testo 865, 868, 871, 872

The current firmware version are:

  • testo 865: V1.9.0
  • testo 868: V1.9.0
  • testo 871: V1.9.0
  • testo 872: V1.9.0

Firmware-Update for
testo 885 and 890

The current firmware version are:

  • testo 885: V1.76
  • testo 890: V1.76

Firmware-Update for
testo 870

The current firmware version are:

  • testo 870: V1.04

Firmware-Update for
testo 875, 876, 881

The current firmware versions are:

  • testo 875: V1.68
  • testo 876: V1.68
  • testo 881: V1.68

Kontaktujte nás

Máte nějaké otázky?
Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.