SiteRecognition

Pre opakovanú termografiu podobných meraných objektov ponúka technológia SiteRecognition priame rozpoznanie miesta merania, automatické priradenie a archiváciu termogramov.
 

Priradiť sami alebo nechať priradiť kameru

Aplikačný obrázok SiteRec

Z mnohých meraných objektov podobného druhu vzniká mnoho podobných termogramov. Aby bolo možné snímky po vykonanom meraní jednoznačne priradiť rôznym miestam merania, musí užívateľ náročne vytvoriť zoznam alebo ku každému termogramu pripojiť hovorený komentár. Teraz tieto problémy vyrieši patentovo prihlásená inovácia od firmy Testo: technológia SiteRecognition plne automaticky preberá opätovné rozoznanie miesta merania, ukladanie a správu termografickej po vykonanom meraní, alebo po inšpekčnej obchôdzke.
 


SiteRecognition: ako táto technológia funguje?

Technológia SiteRecognition je pomôcka pre opakované meranie podobných objektov. Združuje rozoznanie miesta merania a správu snímky. V počítačovom softvéri IRSoft Testo sa vytvorí a spravuje databázy s rôznymi miestami merania, napr. pre viac rozvádzačov. Pre znovunájdenie miesta, kde bolo vykonané merania sú pre merané objekty vytvorené individuálne značky. Tie sa nakoniec vytlačia na etikety a prilepia na merané objekty.

Automatické rozpoznanie miesta merania a správa meracieho miesta


Termokamera pri snímaní termografickej automaticky rozozná značku a uloží aktuálnu informáciu o meraní spolu s termosnímkou. Tak sa dá s technológiou SiteRecognition spoznať miesto merania a spravovať ich. A to pre všetky budúce merania. Pri synchronizácií s programom IRSoft sa snímky pomocou informácií uložených k meraciemu miestu prevezmú do databázy a automaticky sa priradia svojmu zodpovedajúcemu umiestneniu. S počítačovým softvérom IRSoft tak možno každý termogram meracieho miesta rozpoznať a analyzovať.

Aplikační obrázek SiteRecCode

Kontaktujte nás

Máte nejaké otázky? Rádi vám pomôžeme.