Zaistenie efektivity plynových turbín

Plynové turbíny sa osvedčili ako v priemyselnej oblasti, tak aj v komunálnom elektrickom a tepelnom hospodárstve ako spoľahlivé a rozhodujúce komponenty najrôznejších druhov napr. kongeneračných jednotiek alebo plynových a parných kombinovaných elektrární. Optimálne nastavené prevádzkové parametre plynové turbíny sú určujúce pre to, aby aj príslušné zariadenie pracovalo skutočne efektívne, rentabilne a ohľaduplne voči prírodným zdrojom.

Komplexná súhra medzi parametrami spalín a nastavením spaľovacieho procesu plynových turbín tvorí základ pre optimálny výkon. Preto je pre efektívnu prevádzku dôležité byť vybavený spoľahlivým a veľmi presným meracím prístrojom.

Kontaktujte nás

Máte nejaké otázky? Rádi vám pomôžeme.
Kontakt

Požiadavka.

Plynová turbína

U emisií plynových turbín sa musía presne merať veľmi nízke, ale tak tiež aj veľmi vysoké koncentrácie plynu.

Veľmi nízke emisie CO-NOX pri správnom nastavení a správnom bode prevádzky plynové Trubín:

 • Pre dosiahnutie čo možno najvyššej presnosti merania sa musía redukovať ovplyvňujúce faktory spôsobené vlhkosťou plynu. K tomu patrí predovšetkým vplyv riedenia parametrov spalín spôsobené vysokou vlhkosťou plynu (plynný stav) a tiež vymývaním chemickými reakciami medzi parametrami spalín a kondenzátom (kvapalný stav).

Veľmi vysoké koncentrácie plynu pri nábehu zariadení a pri rôznych stupňoch zaťaženie:

 • Pritom môže dôjsť ku špičke koncentrácie plynu, ktorý už nebude senzor low bez riedenia schopný zachytiť.

 

Riešenie

Zaistenie efektivity plynových turbín s testo 350

Prenosný analyzátor spalín testo 350 spĺňa požiadavky na presnosť merania pri veľmi nízkych a vysokých koncentráciách plynu:

Pri nízkych koncentráciách plynu sa o veľmi presné merané hodnoty stará kombinácia senzoru NO2 a špeciálne pre toto použitie vyvinutého senzoru NOlow s rozlíšením 0,1 ppm. Vstavaná úpravňa plynu a odberová sonda s patentovanou špeciálnou hadicou zabraňuje absorpciu NO2 a riedenia parametrov spalín. Spolu so senzorom COlow disponujete meracou technikou, akú potrebujete pre optimálnu údržbu a nastavenie plynových turbín.Pri neočakávane vysokých koncentráciách plynu sa automaticky aktivuje rozšírenie meracieho rozsahu riedenia jednotlivých slotov a chráni Vaše senzory COlow alebo NOlow pred opotrebovaním. Vďaka jedinečnému elektronickému časovaniu sa zachová aj pri faktore riedenia až 40x obvyklý prenos merania. Tým sú merateľné aj špičky, a vysokej koncentrácie bez problémov.

White paper plynové turbíny

White paper plynových turbín

Od komunální energie a dodávek energie do ropného a plynárenského průmyslu – plynové turbíny jsou nezbytné pro výrobu velkého množství energie ve vrcholném rozsahu zatížení. Aby byl palivový a spalinový proces efektivní a šetrný k životnímu prostředí, musí být zařízení optimálně nastaveno. Všechna důležitá témata najdete v našem novém white paperu pro servisní techniky:

 • Analýza emisí spalin
 • Zvyšování stupně účinnosti zařízení s plynovou turbínou
 • Přesné měření při velmi vysokých i při velmi nízkých koncentrací plynu
 • Optimální nastavení spalovacího procesu
 

Prehľad výhod.

Analyzátor spalín testo 350: ideálne pre plynové Trubín

Veľmi presné meranie emisií s testo 350

 • Vysoká presnosť merania pri nízkych koncentráciách s presnými senzormi COlow alebo NOlow
 • Meranie vysokých koncentrácií a špičiek bez ďalšieho senzoru vďaka rozšíreniu meracieho rozsahu a ochrane senzora
 • Integrovaná úpravňa plynu chráni pred riedením meraných hodnôt vlhkosťou a pred vymývaním napr. NO2 kondenzátom v spalinách
 • Pripravenosť na meranie počas 30 sekúnd
 • Jednoduchá, precízna kalibrácia skúšobným plynom na mieste merania vykonávaná užívateľomNávrh použitia

Návrh použitia

Stiahnite si najdôležitejšie informácie pre použitie plynových turbín:

 • Vývoj emisií (lambda)
 • Optimálne nastavenie plynovej turbíny

 

Další bestsellery testo


testo 872 - termokamera

Thermal imager testo 872

testo 885 - termokamera

Thermal imager testo 885