Aplikace testo Smart App

Obj.č.   0501 5001

 • Vše v jednom: Jedna aplikace pro všechny měřicí přístroje Testo s Bluetooth® pro klimatizační/chladicí systémy a tepelná čerpadla

 • Rychle a snadno: Nabídky měření pro mnoho způsobů použití poskytují optimální podporu při konfiguraci a provádění měření, např. přehřátí/podchlazení

 • Jasná grafická prezentace naměřených hodnot, např. jako tabulka pro rychlou interpretaci výsledků

 • Vytvářejte přímo na místě digitální zprávy o měření včetně fotografií ve formátu souboru PDF/CSV a odesílejte je e-mailem

Provádějte snadná mobilní měření a dokumentaci pomocí aplikace: Použijte aplikaci testo Smart App s Bluetooth měřicími přístroji testo pro všechna Vaše použití v oblasti chlazení, klimatizace, vytápění a ventilace. Tato aplikace je k dispozici ke stažení zdarma a obsahuje intuitivní nabídky měření a chytré funkce, jako je vytváření a odesílání digitálních zpráv o měření.


Podrobnosti

Popis produktu

Vše v jedné aplikaci: Aplikace testo Smart App

 • Pro ovládání všech chytrých sond testo
 • Umožňuje vám používat svůj tablet/chytrý telefon jako druhou obrazovku při měření s kompatibilními měřicími přístroji, např. s digitálním servisním přístrojem testo s Bluetooth, s klešťovým multimetrem testo 770-3 nebo s vakuometry testo 552
 • Intuitivní nabídky měření, snadná dokumentace, odesíláí zpráv o měření ve formátu PDF nebo v Excelu
 • Pro všechna použití v oblasti chlazení, klimatizace, vytápění a ventilace
 • K dispozici ke stažení zdarma s celou řadou funkcí
 • Chytrá: Výměna dat mezi aplikací a počítačem ve spojení s počítačovým softwarem testo DataControl. V obou případech můžete vytvářet zákazníky a body měření, vypracovávat zprávy a mnoho dalšího a svá data můžete snadno synchronizovat

Rozsah dodávky

Download testo Smart App with its full range of functions for Android and iOS free of charge.

Súvisiace produkty


Technické dáta

Hlavní technická data

Systémové požadavky

vyžaduje iOS 13.0 nebo novější; vyžaduje Android 8.0 nebo novější; vyžaduje mobilní koncové zařízení s Bluetooth® 4.0


Aplikácie

Chladicí systémy, klimatizační systémy, tepelná čerpadla

 • Zkouška těsnosti: Záznam a analýza tlakové křivky
 • Stanovení vysokého a nízkého tlaku, automatické stanovení teploty kondenzace a odpařování a výpočet přehřátí/podchlazení. Všechny výsledky je možné číst současně na jedné obrazovce
 • Automatický výpočet cíleného přehřátí
 • Měření vakua: Grafické zobrazení průběhu měření s uvedením počáteční a rozdílové hodnoty

Kvalita vzduchu v místnosti a pohoda prostředí

 • Automatický výpočet rosného bodu a teploty mokrého teploměru

Ventilační systémy

 • Měření v kanálu: Plně automatický výpočet objemového průtoku v aplikaci po zadání průřezu v potrubí
 • Měření na vyústkách: Snadná parametrizace vyústek (rozměry a geometrie), kontrast a porovnání objemových průtoků několika vyústek při úpravě ventilačního systému, průběžný a vícebodový výpočet průměrné hodnoty

Konvenční systémy vytápění

 • Měření diferenčního tlaku: Nabídka měření pro zkoušku poklesu tlaku včetně výstrah
 • Měření teploty: Rychlá detekce teplotních změn díky grafickému zobrazení průběhu, snadná volba emisivity díky předuloženému seznamu materiálů