Měřicí technika pro vaše kompletní logistické služby

Při skladování a přepravě potravin podléhajících rychlé zkáze hraje rozhodující roli dodržování teplotních limitů. Pokud jsou ovoce a zelenina skladovány a přepravovány v příliš teplých podmínkách, dozrávají rychle a sotva přežijí cestu do supermarketu. V mase a mléčných výrobcích způsobuje teplo množení bakterií, což může způsobit vážná onemocnění. Pouze nepřetržité monitorování může zajistit, aby v chladicím řetězci nebyly žádné mezery - a tím byla zaručena bezpečnost a kvalita potravin. S měřicími přístroji od společnosti Testo můžete zajistit, aby byl chladicí řetězec udržován v každé oblasti Vaší logistiky.
Naše měřicí přístroje pro zajištění bezproblémového chladicího řetězce:
 • Teploměry pro kontrolní bodové měření teplot - například u příjmu zboží
 • Záznamníky dat používané jako polostacionární měřicí technika pro trvalé monitorování okolních veličin
 • Záznamníky dat pro dodržení teplotních limitů během přepravy potravin

Správný měřicí přístroj pro každý pracovní krok

 • Nepřetržité monitorování a dokumentace
 • S transportními záznamníky a systémy rádiových záznamníků dat
 • Nepřetržitý záznam teploty a vlhkosti
 • Individuální řešení se záznamníky dat od společnosti Testo a s monitorovacím systémem testo Saveris 2

 • Přesné monitorování kvality při dodání
 • S infračervenými, vpichovacími a kombinovanými teploměry
 • Spolehlivé monitorování klimatických veličin v celém chladicím řetězci
 • S teploměry pro kontrolní bodová měření a se záznamníky dat pro nepřetržité monitorování klimatických veličin

Bezpečnost potravin v chladírenském řetězci

Zvládnutí výzev - zachování chladicího řetězce. Bezpečné potraviny v nejistých časech.