Skladovanie

V oblasti potravinárstva sa musí kontrolovať a dokladovať dodržiavanie chladiaceho reťazca. Tiež okolité podmienky môžu mať vplyv na kvalitu výrobku. Z toho dôvodu je priebežné sledovanie teploty a relatívnej vlhkosti pri skladovaní nevyhnutné.

Riešenie sledovania teploty

testo-Saveris_p_ap_sta_004598.jpg

Celkové riešenie

Všade, kde sa pracuje s potravinami, hrá kritickú úlohu okolitá teplota a vlhkosť.

  • Použitie systému sledovania klímy
  • Splnenie smerníc HACCP a EN 12830
  • Pre hygienicky bezchybný tovar v optimálnej kvalite

Namátkové kontroly teploty

testo-104-IR-application-temperature-003500.jpg

Teplota potravín má rozhodujúci vplyv na tvorbu a množenie choroboplodných zárodkov a tým na kvalitu výrobku a zdravie spotrebiteľa.

  • Pravidelná kontrola teploty
  • Zaistenie bezpečnosti potravín

Sledovanie teploty

Imag-testo176T1-Aplicacion-AlmacénFrigorífico-02.jpg

Existuje veľa zariadení, v ktorých sa musia skladovať (hlboko) zmrazené potraviny.

  • Priebežná dokumentácia teploty pomocou záznamníkov dát
  • Schválenie podľa EN 12830

Prajete si poradiť?

Máte otázky?
Radi Vám pomôžeme.