Kvalitné potraviny si zaslúžia kvalitnú starostlivosť.

Standards and guidelines in the cold chain

Meracie prístroje od Testo sú už roky využívané pre kontrolu chladiaceho reťazca.

Pri príjme tovaru, skladovaní alebo počas prepravy, naše teplomery, pH-metre, dataloggery alebo monitorovacie systémy prispievajú k zabezpečeniu kvality potravín a dodržiavanie zákonných ustanovení a noriem.

  • Precízne sledovanie kvality dodávky
  • Spoľahlivá prevencia zdravotných rizík pre spotrebiteľov
  • Nepretržitý záznam vlhkosti a teploty
  • Individuálne riešenie pomocou dataloggerov Testo a monitorovacieho systému testo Saveris 2
  • Neprerušované sledovanie a dokumentácia
  • Nebezpečné odchýlenie od hraničných hodnôt pod kontrolou

Chladiaci reťazec, naša expertíza.


Kontaktujte nás!

Telefón: +420 222 266 700
E-Mail: info@testo.cz