Koncept HACCP - základné informácie a pozadia

HACCP
V 50. rokoch 20. storočia bol závod do vesmíru medzi USA a Sovietskym zväzom v plnom prúde. Akonáhle Moskva v roku 1957 vyrobila Sputnik, zahájili Američania svojou špičkovou fázou plánovanie kozmického letu s posádkou. Jedným z dôležitých aspektov tohto projektu bola bezpečnosť potravín vo vesmíre. Jedlo muselo byť 100% bezpečné - čokoľvek iné by mohlo mať katastrofálne následky.

Pillsbury - vynálezci HACCP

Pri vývoji bezpečných potravín pre astronautov úzko spolupracovala NASA s potravinárskou spoločnosťou Pillsbury. Na splnenie tejto úlohy použil Pillsbury už existujúci koncept americkej armády. Cieľom bolo rovno zabrániť chybám od samého začiatku, než ich následne objavovať a naprávať. Výsledkom bol HACCP, ktorý sa osvedčil veľmi rýchlo a celosvetovo sa používal už v roku 1985 - 16 rokov po úspešnom pristátí na Mesiac.

Čo znamená HACCP?

• HACCP znamená “ Analýza rizík a kritické kontrolné body”.

• HACCP je medzinárodne záväzný systém riadenia kvality potravín.

• Smernica HACCP stanovuje, že je absolútne nevyhnutné preukázať dodržanie teploty.

• Dodržiavanie predpisov HACCP je v mnohých krajinách prísne kontrolované.

• To zahŕňa preventívne merania pre analýzu rizík a kritických kontrolných miest v procesnom reťazci.

• Kontrolný systém HACCP nastavuje teplotné limity pre všetky produkty.

• Meracie prístroje Testo vám môžu pomôcť dosiahnuť bezpečnoť potravín a dodržiavanie predpisov HACCP.

7 zásad HACCP

1. Analýza nebezpečia

2. Kritické kontrolné body

3. Mezné hodnoty

4. Priebežné monitorovanie

5. Nápravné opatrenie

6. Dokumentácia

7. Pravidelné preverovanie

HACCP

Měřicí přístroje pro gastronomii

Ať už malé bistro nebo velká restaurace: Všechny gastronomické podniky musí při kontaktu jídlem dodržovat zásady HACCP. Důležitým bodem kromě hygieny je také absence bakterií. Monitorování teploty hraje významnou úlohu při implementaci HACCP. K dispozici jsou různé metody měření.

Řešení pro restaurační řetězce

Solution Catering

Měřicí přístroje pro chladící řetězec

Měřicí přístroje od firmy Testo se již léta používají v celém chladírenském řetězci. Při dodávkách zboží, skladování a při přepravě přispívají naše teploměry, přístroje na měření pH, záznamníky dat, monitorovací systémy k zajištění bezpečnosti potravin a dodržování zákonných ustanovení a norem.

Řešení pro obchodní řetězce

Solution Retail Chain

Meracia technika pre zhodu s pokynmy HACCP

Požiadavky na výrobu potravín

• Presné meranie, dokumentácia na mieste.

• Zabezpečenie kvality a čerstvosti.

• HACCP zhoda s vhodnou technológiou merania

 

Požiadavky na supermarkety a maloobchodníkov

• Zachovajte pokoj, zaznamenávajte teplotu.

• Dôsledné monitorovanie chladiaceho reťazca.

• HACCP zhoda s vhodnou technológiou merania

Požiadavky na kuchyňe, gastronómie a catering

• Veľký časový nátlak.

• Monitorovani a dokumentáci

• HACCP zhoda s vhodnou technológiou merania

Na stiahnutie: HACCP vreckový sprievodca s plagátom

Zásady HACCP

Vo vreckovom sprievodcovi a na plagáte nájdete odpovede na často kladené otázky týkajúce sa zaobchádzania s potravinami a HACCP. Spoločne s: kľúčovými medznými hodnotami teplôt pre potraviny u príjme tovaru, pri skladovaní a pri stravovaní.

Kontaktujte nás

Máte nejaké otázky? Rádi vám pomôžeme.

HACCP kontrolné listy

Hygiena HACCP

Vždy majte na pamäti, čo je dôležité

Každodenná implementácia konceptu HACCP, zoznámenie sa so všetkými požiadavkami a identifikácia rizík skôr, ako nastanú problémy: nie je to vždy jednoduché, ale niekedy stačí len trochu podpory. Najmä preto, že práca s jedlom stále viac spôsobuje stres a časový tlak. Najvýznamnejšie kľúčové hraničné teplotné hodnoty u príjme tovaru, skladovanie a servírovanie nie sú ľahko dostupné, a to ani po rokoch skúseností.

Práve preto vám poskytujeme HACCP kontrolné listy, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie bezpečnosti potravín. Zoznamy uľahčujú dodržiavanie koncepcie HA

Zaregistrujte sa teraz, stiahnite si a využite týchto možností. Obsahujú:

• Monitorovanie teploty u príjme tovaru

• Kontrolné listy pre skladovanie

• Monitorovanie teploty pre výrobu a servis

Stáhněte si nyní HACCP kontrolní listy

Potrebujete dodržiavať pokyny HACCP? Vďaka meracej technológii a odbornosti Testo je to ľahké.

Jedlo je vecou dôvery. Jeho bezpečnosť a dokonalá kvalita sú zákazníkmi považované za samozrejmosť. To samozrejme predstavuje pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov veľkú výzvu v celom chladiacom reťazci: Na čo musím dávať pozor? Ktorá meracia technológia sa odporúča? A kto mi môže poskytnúť informácie o novom vývoji v oblasti regulácie, ktorý ovplyvňuje moje každodenné podnikanie? Spoločnosť Testo je našťastie pripravená vám pomôcť s radou, podporou, odbornými znalosťami a samozrejme vhodnou meracou technológiou.
Certifikácia HACCP

Ďalšie školenia pre tých, ktorých úlohou je ochrana potravín

Globalizácia a digitalizácia majú vplyv na takmer každé odvetvie hospodárstva - najmä na potravinársky priemysel. Zákazníci očakávajú po celý rok čerstvé ovocie, chrumkavú zeleninu a exotické špeciality. V súlade s tým prechádza dodávateľský reťazec - a teda aj právny rámec - dynamickým rozvojom. Preto vám ponúkame ďalšie vhodné školenie na tému HACCP, hygiena a bezpečnosť potravín. Prejdite si náš sortiment a nájdite ten správny HACCP tréningový kurz alebo správný HACCP seminár, ktorý vyhovuje vašim konkrétnym potrebám.

Meracie technológie pre tých, ktorých úlohou je ochrana potravín

Samozrejme ani tá najlepšia odbornosť pre vás vôbec nie je užitočná, ak nemáte tiež vhodnú meraciu technológiu pre aplikáciu toho, čo ste sa naučili vo svojom každodennom podnikaní. Meracie prístroje Testo pre potraviny sú navrhnuté tak, aby vám pri práci s potravinami poskytovali spoľahlivú podporu. Pretože sme oboznámení s veľkými výzvami a malými detailami týchto aplikácií, prispôsobili sme im presne naše výrobky. Či už je to vlhkomer , vpichový teplomer alebo tester fritovacieho oleja – prístroje na meranie potravín, ktoré opúšťajú naše dielne, sú robustné, odolné a chránené proti prenikaniu vody a majú príslušné osvedčenia a schválenia.