Analýza spalin v peci pro tavení skla: velmi přesná s přístroji pro měření emisí testo 340 a testo 350Větší efektivita a bezpečnost ve sklářském průmyslu

Tavicí pece a hořáky jsou ve sklářském průmyslu neodmyslitelné. Pro efektivní provoz zařízení a pro dodržování zákonem stanovených emisních limitů se musí hodnoty spalin u pecí, kotlů a hořáků průběžně měřit a optimalizovat. Nejmodernější přístroje pro měření emisí jako jsou testo 340 a testo 350 zajišťují bezpečnou a spolehlivou analýzu spalin u tavicích pecí – i za těch nejvyšších teplot uvnitř pece. To Vám umožní provoz Vašeho zařízení tak, aby šetřilo finanční zdroje a vykazovalo nízké emise a zajistí Vám jasnou kvalitativní a konkurenční výhodu.

Kontaktujte nás.

Máte nějaké otázky? Rádi Vám je zodpovíme.

Požadavek

Pro výrobu skleněné taveniny se ve sklářském průmyslu používají tavicí kelímky, bazénové pece, halové pece a kontinuálně provozované tavicí vany. Tavicí proces vede k chemickým reakcím komponentů (směsi) roztavených ze skelných surovin. Přitom vznikají plyny O2, CO2, SO2, H2O, NO a NO2. Jsou vypuzovány během fáze čeření, aby se zabránilo vytváření defektů na povrchu skla. Přitom by neměla být překročena ideální ztráta ve výši 15%, protože to může znesnadnit čeření skleněné taveniny. Pro optimalizaci efektivity zařízení a pro dodržení zákonem stanovených emisních limitů pro ochranu životního prostředí se musí plyny vznikající při tavení měřit. Měření se provádí průběžně pomocí stacionárních přístrojů a jsou podporována a sledována za pomocí přenosných analyzátorů spalin. Přitom přenosné měřicí přístroje provádějí přesnější měření než stacionární přístroje.

Glass industry
Nejmodernější měřicí přístroje od firmy Testo umožňují výrobní proces s nízkými emisemi a s úsporou finančních zdrojů.

Řešení

U kontinuálně provozovaných tavicích van s kapacitou až 300 tun a dobou provozování až 5 let je do systému vytápěného hořáky na zemní plyn přiváděn kyslík. Tento typ pece vyžaduje velmi přesné měření provozního výkonu hořáku a plynů, které se v procesu tavení uvolňují. Optimálních výsledků měření docílíte kombinací přenosných měřicích přístrojů testo 340 a testo 350.

Přístroj testo 340 se osvědčuje zvláště u aplikací s vysokým tlakem, u prací na plynovodech a pro měření velmi vysokých koncentrací plynů a prachových částic. Přístroj testo 350 je ta nejlepší volba pro precizní analýzu plynů vznikajících při procesech tavení.

Testo 350 se speciální keramickou sondou pro teploty až do 1 800 °C a se senzory O2, CO, SO2, NO a NO2 spolehlivě provádí potřebná měření i uvnitř pece. Přitom je zapotřebí dávat pozor na to, že může dojít z důvodu velkého teplotního rozdílu mezi vnitřní a vnější částí vany k teplotnímu šoku. Také by měla být velmi citlivá keramická sonda pravidelně z tohoto prostředí vyjímána.

Svá měření můžete ihned dokumentovat pomocí infračervené nebo Bluetooth tiskárny a pomocí softwaru EasyEmision je jednoduchým způsobem archivovat a protokolovat.


Přehled všech výhod:

testo 350

testo 350
  • Možnost rozšíření až na 6 senzorů
  • Řízená obsluha s pomocnými přednastaveními pro další přístroje – pro ještě jednodušší měření
  • Odolnost proti nečistotám a nárazu pro použití v drsném prostředí

testo 340

testo 340
  • Možnost rozšíření až na 4 senzory
  • Automatické ředění – ochrana senzorů
  • Možnosti sond – vhodné pro každou aplikaci