O starost méně: Spolehlivé sledování plynu v těžebním průmyslu s přístroji pro měření emisí testo 340 a testo 350

Minimalizace rizik spojených s plynem – s nejmodernější měřicí technikou od firmy Testo
Těžba surovin je od přírody nebezpečný obor. Energeticky náročné odkrývání a těžba surovin jako jsou uhlí, ropa nebo zemní plyn má – vedle mnoha dalších nároků – za následek emise jedovatých látek v ovzduší a vodě. Provozovatelé dolů mají dnes dvojí odpovědnost - jednak chránit zdraví a bezpečnost svých zaměstnanců, tak také udržovat emise pod zákonem stanovenými limity – aniž by přitom ztratily přehled o efektivitě těžby surovin. Přitom na důlní těžbu neustále roste tlak, aby převzala větší zodpovědnost za důsledky působení na životní prostředí. Použití nejmodernější a mnohokrát osvědčené měřicí techniky od firmy Testo nabízí potřebnou podporu úspěšného vytvoření bezpečnosti, ochrany životního prostředí a efektivity v tomto konfliktním prostředí.

Kontaktujte nás.

Máte nějaké otázky? Rádi Vám je zodpovíme.

Požadavek

K nejčastějším rizikům v těžebním průmyslu, především v podzemí a při těžbě uhlí, patří výskyt zvýšených koncentrací plynů jak hořlavých, tak také jedovatých a životu nebezpečných. V hornictví se přitom jedná zpravidla o metan (CH4), oxid uhličitý (CO2), oxid uhelnatý (CO), oxidy dusíku (NOx), sirovodík (H2S) a oxid siřičitý (SO2). Oxid uhelnatý přitom vytváří pro důlní pracovníky zvláště hrozivé nebezpečí, jelikož omezuje schopnost těla přijímat kyslík a přitom je bezbarvý a bez zápachu. Všechny tyto parametry se musí pravidelně a spolehlivě kontrolovat, analyzovat a v případě potřeby optimalizovat, aby bylo zabezpečeno zdraví a bezpečnost důlních pracovníků a aby bylo vyhověno předpisům o životním prostředí.

testo 350 in use
testo 350 při použití: velmi přesné výsledky měření i v drsném a znečištěném prostředí.

Řešení

Přenosné přístroje pro měření emisí testo 340 a testo 350 jsou ideální pro spolehlivé měření a kontrolu koncentrací plynů v těžebním průmyslu. Oba kompaktní analyzátory spalin od firmy Testo nabízí s ohledem na ceny pohonných hmot pro termické systémy monitorování plynu cenově výhodné a uživatelsky příjemné řešení pro značné množství aplikací. 
 
Jedinečné rozšíření měřicího rozsahu usnadňuje měření i při vysokých koncentracích plynu a teplot. Senzor O2 jako standard a další senzory, které je možné individuálně konfigurovat, zajišťují, aby byl Váš analyzátor spalin optimálně přizpůsoben potřebnému měření. A v neposlední řadě díky kombinaci robustní, praxí ověřené konstrukce výtečně zvládnou testo 340 a testo 350 všechny požadavky měření v důlní těžbě s maximální přesností: práce na uvedení do provozu, servisu a údržbě a také měření za účelem sledování. 
 
Měření mohou být ihned dokumentována pomocí infračervené nebo Bluetooth tiskárny a díky softwaru EasyEmission je možné je jednoduchým způsobem vyčíst, zpracovat, archivovat a spravovat.

Přehled všech výhod:

testo 340

testo 340
  • Možnost rozšíření až na 4 senzory
  • Možnost použití i při vysokých koncentracích plynu díky rozšíření měřicího rozsahu
  • Automatické ředění – chrání senzory
  • Předem zkalibrované senzory pro jednoduchou a rychlou výměnu senzorů
  • Četné možnosti sond – vyhovující každé aplikaci

testo 350

testo 350
  • Možnost rozšíření až na 6 senzorů
  • Řízená obsluha s pomocnými přednastaveními přístroje – pro ještě jednodušší měření
  • Velký, grafický, barevný displej – pro větší komfort i při špatných světelných poměrech
  • Odolný proti nárazu a nečistotám – ideální pro použití v drsném prostředí