Detekce úniků pomocí termokamery

Otopné systémy a zařízení

Proveďte snadnou, rychlou a spolehlivou kontrolu HVAC systémů s termokamerami testo:

  • Detekce tepelných anomálií jediným pohledem
  • Bezkontaktní stavební termografie umožňuje snadnou kontrolu a sledování potrubí otopného systému a jejich armatur.

Detekce úniků a škody způsobené vlhkostí

testo 875
Termogram vodovodního potrubí

Spolu s termokamerami testo lokalizujete úniky a škody způsobené vlhkostí v interiérech budov snadno a spolehlivě – bez nutnosti vybourávání zdí či podlahy. Pokles teploty způsobený odpařováním vody na stavební konstrukci vyústí v teplotní rozdíl vůči okolní teplotě, který je termokamera schopná zachytit.
Kromě toho lze termokameru využít např. pro detekci neznámého systému potrubí, který není uvedený ve stavebních plánech, což umožní velmi rychlou a cílenou nápravu chybné instalace.

Kontrola podlahového topení a potrubí

Podlaha
Termogram podlahového topení

Jak můžete ověřit, že stávající systém podlahového topení pracuje efektivně, nebo že byl nový systém nainstalován správně?

Pomocí termokamer testo můžete provádět inspekce instalací kdykoliv a s minimálním úsilím. Termokamera poskytne přehlednou vizuální reprezentaci aktuálního stavu podlahového topení. Na uvedeném příkladu je vidět špatně provedená instalace, jelikož je podlaha nerovnoměrně vytápěná. Na základě tohoto zjištění můžete optimalizovat instalaci cílenou nápravou.

Praktický průvodce termografie pro topenáře

Praktický průvodce termografie pro topenáře

V tomto dokumentu naleznete, mimo jiného, také následující témata:

  • Lokalizace potrubí otopných systémů a detekce úniků
  • Termografická analýza podlahového topení
  • Nalezení odtahu spalin z kotle nacházejícího se pod omítkou

Kontrola radiátorů z hlediska naplavení kalem

Termogram radiátoru
Termogram radiátoru

Neprohřeje-li se radiátor rovnoměrně po celém svém povrchu, musí být otopný systém zapnut po delší dobu, aby se docílilo požadované pokojové teploty. Tímto se zvyšují náklady na energie.

Jedním z důvodů nedostatečného tepelného výkonu radiátoru může být jeho zanesení kalem. Toto lze velice snadno odhalit pomocí termokamer testo. A zároveň z teplotního profilu zjistíte, jestli se teplo v radiátoru rozkládá rovnoměrně, či nikoliv.

Optimalizování teploty mezi topnou větví a zpátečkou

Obrázek topné větve a zpátečky
Termogram topné větve a zpátečky

Pro optimálně přizpůsobený otopný systém se musí pravidelně provádět kontrola teploty mezi topnou větví a zpátečkou. Tím se zajistí rovnoměrné vytápění budovy.

S termokamerami testo lze rychle a jednoduše ověřit teplotu mezi topnou větví a zpátečkou, případně provést hydronické vyvážení tepelné soustavy dle požadavků.

Kontrola klimatizačních systémů

Obrázek klimatizačního systému

Pomocí termokamery lze měřit nejen teplotu elektrických součástí / přípojek klimatizačního systému, ale také teplotu odváděného vzduchu. Zatímco teplota elektrických součástí je měřena přímo, teplotu vzduchu není možné korektně určit měřením u kovového vývodu potrubí.

Pro tento účel je zapotřebí materiál s vyšší emisivitou, např. papír. Přidržením papíru před vývodem vzduchu klimatizačního systému se papír velice rychle adaptuje na teplotu odváděného vzduchu a termokamera poté může poskytnout spolehlivý a přesný výsledek měření. Měřením na několika větracích otvorech se můžete přesvědčit, zda je studený vzduch v budově rovnoměrně rozložen.

Kontaktujte nás

Máte nějaké otázky?
Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.