SuperResolution

High-resolution thermal images

Technologie SuperResolution je požadována vždy tehdy, když potřebujete co možná nejdetailnější snímky pro Vaši profesionální termografickou analýzu. Infračervené snímky termokamery mají výrazně vyšší rozlišení a obsahují více detailů. Přitom je důležité: technologie SuperResolution vždy snímá reálnou hodnotu teploty - nejsou propočítávány žádné umělé mezihodnoty! Tím technologie SuperResolution nabízí možnost snímat termokamerou více teplotních hodnot - aniž by bylo třeba použít větší a dražší detektory.

Termokamery ve stavebnictví

Ve stavební termografii se technologie SuperResolution výborně hodí pro rychlé a efektivní odhalení stavebních závad. Kromě toho je možné pomocí termosnímků s vysokým rozlišením analyzovat energetické ztráty při vytápění nebo klimatizovaní budov. Na základě vysokého stupně detailního zobrazení jsou výrazně vidět nedostatečné izolace, vznikající tepelné ztráty nebo stavební závady. Pomocí technologie SuperResolution se dají také na snímku přesně zviditelnit úniky.

Termokamery v průmyslu

Specielně v oblasti výzkumu & vývoje hraje geometrické rozlišení důležitou roli. To se zlepší technologií SuperResolution o faktor 1,6. Velikost nejmenších měřitelných objektů se tím zmenší právě natolik, co umožňuje měření nejmenších struktur. Technologie SuperResolution je tedy zvláště důležitá vždy, když se má provádět termografie velmi malých objektů (např. desky plošných spojů), nebo když se mají po měření zpracovávat na počítači analyzačním softwarem nejmenší detaily. V průmyslové údržbě hraje technika SuperResolution rovněž důležitou roli - především při včasném detailním rozpoznáním hrozících škod u komponentů zařízení důležitých při výrobě. Také u mechanických součástí mohou teplotní nesrovnalosti poukazovat na nadměrné namáhání (např. třením nebo špatnou justáží).

Termokamery ve výzkumu

Ve výzkumu & vývoji často záleží na geometrickém rozlišení termosnímku. To se díky technologii testo SuperResolution zlepší o faktor 1,6. Velikost nejmenšího měřitelného objektu se tím rovněž zmenší, což umožní měření velmi malých struktur. S termokamerou testo 890 tak může být prováděna termografie s vysokým rozlišením u velice drobných struktur až do velikosti 0,07 mm. Technologie testo SuperResolution je tedy vždy velmi důležitá tehdy, má-li se provádět termografie velmi malých objektů (např. plošný spoj) nebo je-li třeba po změření zpracovat na počítači velmi malé detaily pomocí analyzačního softwaru testo IRSoft. Současně lze při snímání z velké vzdálenosti rozpoznat více detailů.