Údržba mechanických zariadení

Včasné a spoľahlivé odhalenie poškodenia zariadenia, ktoré sú súčasťou výroby, je najmä dôležité, aby sa mohla zaručiť bezpečnosť a spoľahlivosť celého systému. Toto tiež znamená, že možno predísť nákladným výpadkom vo výrobe. Nárast teploty, zvlášť potom u mechanických súčastí, často indikuje zvýšenú úroveň namáhania. Pomocou termokamery možné detekovať kritické teplotné podmienky priamo počas prevádzky. Termografia v priemyselnej výrobe tiež slúži pre pravidelné sledovanie množstva kvapaliny v utesnených nádržiach. Bezkontaktné termografické meranie umožňuje určiť, kedy je úroveň hladiny nádrže príliš nízka, a tým predísť poškodeniu zariadenia a následným výpadkom výroby.

Aplikácia s vysokými prevádzkovými teplotami, ktoré sa vyskytujú napríklad v kovopriemysle, chemickom alebo stavebnom priemysle vyžadujú flexibilné merací rozsah do až 1200 ° C. Termokamery Testo túto požiadavku spĺňajú.

Chceli by ste poradiť?

Použite náš online konfigurátor termokamier, aby ste našli perfektnú termokameru pre vašu aplikáciu a požiadavky. Môžete začať hneď!

Sledovanie stavu súčasťou / úrovne hladiny nádrže

Údržba je lepšia ako oprava

Mechanical maintenance in industry
Thermal image of mechanical maintenance in industry

Oprava mechanických zariadení by mala byť vždy považovaná až za posledné riešenie. Pracovníci zodpovední za hladký priebeh výroby sa pochopiteľne chcú vyhnúť prestojom a výpadkom prevádzky a oprava mechanických zariadení by si ich zaručene vyžiadala. Inovačné termokamery od Testo budú vašim ideálnym spoločníkom pre detekciu a analýzu teplotných anomálií.

Bezkontaktné meranie za prevádzky


Známky opotrebenia mechanických súčastí sa často prejavujú dlho pred vlastnou poruchou, a to zvyšovaním teploty. Možné príčiny sú trenie, zlé nastavenie, tolerancia mechanických súčastí alebo nedostatok maziva. Pomocou termokamery možno okamžite zaznamenať všetky podozrivé zmeny. Hlavná výhoda infračerveného merania: možno byť vykonané úplne bezkontaktne a z bezpečnej vzdialenosti - nie je teda nutné zastaviť prevádzku.

Efektívne sledovanie úrovne hladiny nádrže

Fill level monitoring
Thermal image of fill level monitoring

Kontrola úrovne hladiny kvapalín vnútri utesnených nádrží sa ukázala ako rozumná metóda, ktorá zabraňuje poškodeniu zariadenia, a teda predchádza výpadkom vo výrobe.

Bezkontaktná kontrola úrovne hladiny pomocou termokamery


Bezkontaktné meranie umožní napr. okamžitú kontrolu zaplnenia odlučovača oleja. Je možné tak zabrániť nebezpečnému prehriatiu nádrží s chladiacou kvapalinou: poklesne ak hladina kvapaliny má príliš nízku úroveň, znamená to, že zariadenie už nie je dostatočne chladené. Toto bežne stráži prístroj, ktorý automaticky kontroluje úroveň hladiny a pri prekročení hraničnej hodnoty vyhlási alarm. Avšak aj automatický systém nie je 100% bezchybný a môže zlyhať. Je teda vhodné vykonávať aj pravidelnú manuálnu kontrolu pomocou termokamery, čím je možné zaručiť bezpečnú prevádzku systému.

Meranie vysokých teplôt

Preventivní údržba

High temperature industry
Thermal image of high temperatures in industry

Zariadenia, ktoré sú za chodu vystavená vysokým teplotám, vyžadujú pravidelnú termografickú kontrolu izolácie s ohľadom na poškodenie, ktoré sa môže v priebehu času prejaviť, napr. dôsledkom únavy alebo opotrebenia materiálu. Toto zahŕňa napr. kontrolu priemyselných pecí a liacich panvíc z hľadiska defektov, únavy materiálu a koksovanie.

Pomocou termokamery s funkciou pre meranie vysokých teplôt je možné skontrolovať celý systém rýchlo a bezkontaktne - z bezpečnej vzdialenosti.
 

Zabezpečenie kvality a optimalizácie proces

High temperatures in industry
Thermal image of high temperatures in industry

Pri zabezpečení kvality alebo optimalizácií procesov pomocou termografie sa predovšetkým kontroluje rozloženie teploty vo výrobku. Záverom sa vyvodzuje, ak bola požadovaná cieľová teplota procesu jednotne dosiahnutá. Toto umožňuje zistiť, či bude kvalita výsledného výrobku vyhovujúca.

Hlavná výhoda termografie: toto meranie je možné vykonať za prevádzky.

Praktická príručka: Termografia v preventívnej údržbe

Thermal imager guide

Ďalšie informácie o tom, ako môžete:

  • Optimalizovať procesy
  • Znížiť náklady

Video:Údržba elektrických zařízení s termokamerami Testo

Hřídele, ložiska a motory: Termokamery v mechanické údržbě

Podívejte se sami: podívejte se, jak snadné je najít tepelné nepravidelnosti strojů a mechanických součástí!

Kontaktujte nás

Máte nejaké otázky? Rádi vám pomôžeme.