Výroba potravín

Zaobchádzanie s čerstvými potravinami, ktoré ľahko podliehajú skaze, je Vašou každodennej náplňou práce. Pritom musí byť kvalita produktov vždy v poriadku, aby do obehu neprišiel žiaden menejcenný tovar.

Riešenie sledovania teploty

testo-Saveris-application-stationary-measurement-002062.jpg

Celkové riešenie

Všade, kde sa pracuje s potravinami, hrá kritickú úlohu okolitá teplota a vlhkosť.

 • Použitie systému sledovania klímy
 • Splnenie smerníc HACCP a EN 12830
 • Pre hygienicky bezchybný tovar v optimálnej kvalite

Námatkové kontroly teploty

testo-104-application-temperature-000722.jpg
Viac informácií

The temperature of foods has a crucial influence on the formation and proliferation of germs and therefore on product quality and consumer health.

 • Proceed regular temperature checks
 • Ensure food safety


   

Sledovanie teploty

Imag-testo176T1-Aplicacion-AlmacénFrigorífico-02.jpg
Viac informácií

There are a huge number of facilities where (deep-)frozen food has to be stored.

 • Use data loggers to continuously document the temperature
 • Approved according to EN 12830   

Meranie pH

testo-2O5-application-temperature-001522.jpg
Viac k meraniu pH

Hodnota pH pri potravinách priamo ovplyvňuje rast mikroorganizmov a tým zhoršuje kvalitu a bezpečnosť potravín.

 • Hodnota pH ako atribút kvality pri posudzovaní Vaších potravín
 • Jednoduché meranie týchto dôležitých parametrov kvality

Kvalita fritovacieho oleja

testo-270-application-analysis-005146.jpg
Viac informácií

Fritovací olej vo Vašej fritéze má priamy vplyv na rôzne faktory: opotrebovaný fritovací olej poškodzuje chuť a stráviteľnosť fritovaných pokrmov.

 • Rozpoznanie okamihu pre výmenu fritovacieho oleja pomocou presného merania
 • Záruka kvality fritovacieho oleja a zabránenie príliš častej výmene

Kontaktujte nás

Máte nejaké otázky? Rádi vám pomôžeme.