Výzkum & vývoj

Teploty a teplotní průběhy komplexních procesů se dají pomocí termografie jednoduše a s jistotou analyzovat a dokumentovat. Sledováním klimatu v měřeném prostoru lze zabránit i těm nejmenším odchylkám před sériovou výrobou.

Sledování klimatu

Climate monitoring in research and development

V průmyslu může špatné prostorové klima poškodit citlivé materiály a zboží a zapříčinit nežádoucí náklady.

Použití systému sledování klimatu Sledování měřených prostorů

Termografické měření

Thermography for research and develpment

V oblasti výzkumu a vývoje se používají termokamery pro cílené analýzy rozložení tepla např. u plošných spojů.

  • Velmi jemné geometrické rozlišení
  • Optimalizace pomocí analýzy chování při zahřívání a ochlazování s video-měřením

Kontaktuje nás!

Kontaktuje nás!