Výskum & vývoj

Teploty a teplotné priebehy komplexných procesov sa dajú pomocou termografie jednoducho a s istotou analyzovať a dokumentovať. Sledovaním klímy v meranom priestore možno zabrániť aj tým najmenším odchýlkam pred sériovou výrobou.


Sledovanie klímy

Climate monitoring in research and development

V priemysle môže zle priestorovú klímu poškodiť citlivé materiály a tovar a zapríčiniť nežiadúce náklady.

Použitie systému sledovania klímy Sledovanie meraných priestorov.

Termografické meranie

Kontaktujte nás!

Telefón: +420 222 266 700
E-Mail: info@testo.cz