Stavebná termografia a energetické poradenstvo

Odhaľte závady a energetické straty v budovách ľahko a rýchlo - pomocou termokamier testo.

 • Škody spôsobené vlhkosťou, úniky tepla a ďalšie poruchy možno analyzovať úplne bezkontaktne
 • Energetické straty vplyvom nedostatočnej alebo neexistujúce izolácie sú na termograme okamžite rozpoznateľné

Stavebné termografia Vám efektívne pomáha vo Vašej práci energetického poradcu. Z termografickej analýzy môžete vyvodiť vhodné cielené opatrenia na odstránenie nájdených chýb alebo navrhnúť zvýšenie energetickej účinnosti, čím sa predíde vážnejším škodám alebo ďalším energetickým stratám skôr, než k nim dôjde.

 

Analýza plášťu budov pre energetické poradenstvo

Obrázok budovy
Termogram budovy

Tepelné mosty, netesné okná a dvere plytvajú cennou energiou a negatívne ovplyvňujú pocit pohody obyvateľov. S termokamerou testo odhalíte príčiny týchto problémov okamžite, napr .:

 • Netesné okná, či vstupné dvere
 • Tepelné mosty, napr. Pri okenných rámov, výklenkov radiátorov alebo strešných konštrukcií

Vďaka vysokej teplotnej citlivosti termokamier testo môže rýchlo a spoľahlivo odhaliť tepelné mosty či poruchy v izolácii budovy. Vďaka funkcii asistenta panoramatického snímku je možné z niekoľkých termogramov vytvoriť jediný záber, ktorý poskytne okamžitý prehľad o celkovej situácii. Týmto možno Vášmu zákazníkovi preukázateľne predviesť, kde sa nachádza zdroj problémov a odporučiť vhodné nápravné opatrenia.

Testování kvality stavebních opatření

Obrázek budovy
Termogram budovy

Stavebná termografia je ideálny nástroj pre jednoduché a rýchle vyhľadávanie konštrukčných vád, čím možno zaistiť kvalitu stavby. Pomocou termokamier testo možno odhaliť vznikajúce riziká a včas vykonať nápravné opatrenia.

Tepelné mosty vznikajúce vplyvom zle vykonanej tepelnej izolácie budovy možno pomocou termokamier testo odhaliť rýchlo a spoľahlivo. Na termograme sú tiež rozoznateľné úniky tepla či miesta s nahromadenou vlhkosťou. Vďaka tomu je možné zaviesť nápravné opatrenia skôr, než dôjde k tvorbe plesní.

Practical guide for building contractors

V tomto dokumente nájdete, okrem iného, ​​aj nasledujúce témy:

 • Možnosti úspory energie v budovách.
 • Termografia ako efektívna meracia metóda v stavebníctve.
 • Podmienky merania a požiadavky kladené na vnútornú a vonkajšiu termografiu.

Detekcia tepelných mostov

Termogram tepelného mostu na schodoch budovy
Termogram tepelného mostu

Tepelné mosty sú miesta v konštrukcii budovy, kadiaľ uniká teplo von z budovy rýchlejšie, než vo zvyšku miestnosti. Teplota v týchto oblastiach je znateľne nižšia. Možné následky:

 • Zvýšená spotreba energie
 • Zvýšená vlhkosť, teda zvýšené riziko výskytu plesne

Spolu s termokamerami testo odhalíte tepelné mosty rýchlo a spoľahlivo. Na predchádzajúcom obrázku je jasne zreteľná nižšia teplota v rohu miestnosti. Na základe termografickej analýzy možno vykonať cielené nápravné opatrenia, napr. nainštalovať dodatočnú izoláciu v postihnutom mieste.

Odhalenie únikov pri oknách a dverách.

Termografická analýza budovy
Termogram dvier

Ak nie sú okná a dvere správne osadené, môže v zime dochádzať k únikom teplého vzduchu von a naopak studeného vzduchu dovnútra miestnosti. Toto následne vedie k citeľnému prievanu v miestnosti, energetickým stratám vykurovacieho systému a pochopiteľne zvýšenie nákladov na energie.

Pomocou termokamier testo ľahko a rýchlo odhalíte úniky pri oknách či chybné izolácie, napr. pri okenných rámoch s roletami. Na základe termografickej analýzy možno následne vykonať účinné nápravné opatrenia, ktoré zefektívnia prevádzku vykurovacieho systému v budove.


Detekcie miest ohrozených tvorbou plesní

Identifikácie miesta ohrozeného tvorbou plesní
Termogram výskytu plesní

Konštrukčné chyby alebo zlé vetracie návyky napomáhajú k zvýšenej vlhkosti v miestnosti, a tým k zvýšeniu rizika výskytu plesne. Pomocou termokamier testo možno ľahko a rýchlo odhaliť miesta ohrozené tvorbou plesne a zaviesť nápravné opatrenia skôr, ako sa plesne rozmôžu.

Po zadaní hodnoty vlhkosti a teploty okolitého vzduchu v miestnosti termokamera vypočíta hodnotu rosného bodu, ktorú potom porovná s povrchovou teplotou meraného objektu. Miesta ohrozené tvorbou plesne sú potom zvýraznené vo farbách semaforu (červená, žltá, zelená) - z tohto intuitívneho prehľadu je ihneď jasné, kde sa musí zakročiť.

Kontrola vzduchotesnosti pri novostavbách

Kontrola vzduchotesnosti
Termogram testu BlowerDoor

Kombinácia stavebnej termografie a testu Blowerdoor sa ukázala ako veľmi efektívna metóda na kontrolu vzduchotesnosti pri novostavbách:

 • Všetky otvory budovy sa utesní; potom sa vytvorí tlakový rozdiel cca 50 Pa medzi okolím a interiérom budovy.
 • Vďaka vytvorenému podtlaku môže teraz prúdiť dovnútra budovy studený vzduch zvonku; pomocou termokamery sa dajú potom ľahko rozoznať tieto miesta úniku zo studených miest na termograme v meranej oblasti.
 • Týmto spôsobom možno odhaliť chybné oblasti veľmi rýchlo a môžu byť zavedené vhodné nápravné opatrenia skôr, než by došlo k väčším škodám, ktoré by si vyžiadali oveľa viac času a peňazí na opravu.

Prehľadový prospekt

Prehľadový prospekt stavebnej termografie

Tento dokument obsahuje praktické informácie z nasledujúcich oblastí:

 • Využitie termografie v stavebníctve
 • Podrobné informácie o termokamerách testo a ich príslušenstve
 • Prehľad a porovnanie odlišných modelov termokamier testo

Reference

Brochure-Building-Thermography-2000x1500-EN.jpg

Tento dokument obsahuje referenci z výzkumného a dřevařského ústavu

 • Dřevařský ústav certifikuje, kontroluje a dohlíží na kvalitu staveb a snaží se zvyšovat stavební úroveň domů ze dřeva.

Entire building shells in panoramic image

Thermography of large objects
Panorama image

In building thermography, taking thermal images of large buildings poses a particular challenge. Spatial restrictions due to walls, roads or safety zones around neighbouring buildings can make it impossible to capture the entire measurement object in a single image.

However, this process is particularly easy using Testo thermal imagers, which have a panorama function. The panorama image assistant can help you to obtain the overview that you need, and to instantly identify your options for increasing energy performance: The panorama image assistant can be used to combine several images of the building shell taken at close range into a single thermal image. A quick look allows you to see thermal irregularities over the entire surface area of the building in high resolution. Therefore building thermography greatly facilitates energy consultation.
 

Kontaktujte nás

Máte nějaké otázky?
Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.