Měřicí přístroje a řešení typu vše v jednom pro zdravotnictví

Ve zdravotnictví je pohodlí pacientů prvořadé. V tom je zahrnuto monitorování podmínek skladování léčiv. Citlivé látky, jako je krev a tkáň, vyžadují speciální ochranné podmínky. (Nemocniční) lékárny také vyrábějí speciální léčiva: proces, který podléhá různým předpisům. Měřicí řešení společnosti Testo monitoruje citlivá léčiva a chrání tak zdraví Vašich pacientů. Dále také minimalizují riziko nákladných ztrát produktů a zajišťují prostředí odpovídající standardům.

Zde najdete perfektní měřicí řešení pro Vaši oblast použití.

Pro skladování citlivých léčiv je třeba udržovat konstantní teploty. Lékárny jsou povinny tyto hodnoty monitorovat a dokumentovat. Měřicí řešení od společnosti Testo podporují lékárny při jejich důležité práci a zabraňují vyřazování šarží:

  • Nepřetržité monitorování vlhkosti a teploty
  • Automatická dokumentace
  • Funkce alarmu při překročení mezních hodnot
  • Speciální sady pro lékařské chladničky
 

V nemocnicích a na klinikách je třeba udržovat definované hodnoty prostředí: Ať už se to týká skladování léčiv a krevních zásob nebo operačních sálů, čistých prostor a oddělení, měřicí řešení od společnosti Testo Vám nabízejí spolehlivou ochranu před ztrátami produktů a porušováním předpisů.

  • Systematické monitorování klimatických veličin
  • Zajištění správného skladování vakcín, vzorků a krevních zásob
  • Upozornění v případě překročení mezních hodnot
  • Speciální sady pro lékařské chladničky
 

Expert knowledge & downloads