Meranie v laminárnom boxe

V záujme ochrany produktov a vzoriek v mikrobiologickom laminárnom boxe pred kontamináciou personálu a prostredia miestnosti pred únikom potenciálneho nebezpečného materiálu je potrebné zaviesť vhodnú ventiláciu. Laminárny box disponuje špecifickými otvormi, cez ktoré môže používateľ vykonávať svoju prácu vnútri v boxe. Konštrukcia boxu je vykonaná tak, aby bol v prvom rade chránený používateľ a riziko kontaminácie produktu bola minimálna. Únik potenciálneho nebezpečného materiálu z boxu je kontrolovaný vhodnou filtráciou privádzaného a odvádzaného vzduchu. Okrem toho, norma DIN EN 12469 tiež vyžaduje kontrolné merania objemového prietoku vzduchu a funkčnosti ventilačného systému.

  • Meranie rýchlosti prúdenia vzduchu aj pri nízkych rýchlostiach
  • Prívod vzduchu cez HEPA filter by mal byť monitorovaný
  • Požadované meranie zahŕňa intenzitu svetla a hladinu hluku

 

Zaistenie najvyššej bezpečnosti

Laminárny box

Pomocou VAC meracích prístrojov a vhodných sond môžete presne merať rýchlosti prúdenia a objemové prietoky v laminárnych boxoch. Týmto je možnosť značne znížiť riziko vystavenia užívateľa potenciálne nebezpečným mikroorganizmom, s ktorými sa pracuje vo vnútri boxu.

  • Bezpečné a presné meranie rýchlosti prúdenia a objemového prietoku
  • Spoľahlivé meranie hladiny hluku

 

Laboratórne extraktory

Norma EN 14175 časť 3 stanovuje skúšobné postupy na hodnotenie bezpečnosti extraktorov vzduchu.

  • Anemometer musí byť schopný merať jednosmerne so smerovou citlivosťou ± 20 ° C
  • Neistota merania musí byť v rozsahu 0,2 až 1,0 m / s alebo max. 0,02 m / s + 5% z nam. hodn.

Polovodičový priemysel

Zaistite bezpečné meranie tam, kde môžu nanočastice poškodiť produkty, zvlášť v polovodičovom priemysle.

  • Meranie počtu nanočastíc
  • Pre zvýšenie kvality vo výrobe

Máte nejaké otázky? Spýtajte sa nás!

Kontaktujte nás!

Telefon: +420 222 266 700
Email: info@testo.cz

Máte nejaké otázky? Spýtajte sa nás!

Kontaktujte nás!

Telefon: +420 222 266 700
Email: info@testo.cz