Efektivní údržba chladicích zařízení pomocí digitálních servisních přístrojů Testo

Digitální technika zatím dorazila do všech oblastí života a mnohonásobně zjednodušuje každodenní práci. Její používání se přitom nezastavilo ani u řemesla zabývajícího se chlazením. Přesto jsou v chladicí technice ještě stále velmi rozšířeny analogové servisní přístroje. Je to vývoj, který vybízí k zamyšlení, jelikož podle četných studií je až 74 % všech chladicích zařízení seřízených pomocí analogového měření nastaveno špatně*.

Nikoliv však z důvodu nedostatečné odborné kvalifikace techniků chladicích zařízení, ale právě v důsledku chybějící přesnosti a možnostech analogových servisních přístrojů, které jsou momentálně ještě tak často používány.

* zdroj.Energie Star Studie, www.energystar.gov

Kontaktujte nás

Máte nejaké otázky? Rádi vám pomôžeme.
Kontakt

Požadavek

Úkoly v realizaci chladicích zařízení jsou velmi rozmanité a sahají od projektování a plánování přes instalaci a uvedení do provozu až po servis a údržbu chladicích a klimatizačních zařízení nebo tepelných čerpadel. Aby bylo možné garantovat, že je zařízení funkční, musí technik neustále ověřovat, zda jsou v pořádku odpovídající tlaky, teplota chladiva a speciálně prověřovat stav přehřátí a podchlazení systému. Z těchto parametrů lze zjistit provozní bod a odvodit výrok o bezpečnosti a efektivnosti zařízení. Jestliže technik používá při této různorodosti úkolů analogový servisní přístroj, brzy narazí na hranice svých možností. Ten totiž změří pouze vysoký a nízký tlak chladicího zařízení. Pro každé další měření, např. teploty, je už zapotřebí další měřicí přístroj. Zdlouhavá manipulace, časová náročnost na jedno měření a příliš velký interpretační prostor při zjišťování naměřených výsledků to završují. Důsledek: neefektivně seřízené zařízení a vícenáklady pro zákazníka.

Subpage-Digital-manifolds-testo-557-P1-2000x1500.jpg

Řešení

Moderní servisní přístroje jako je testo 570 si poradí se všemi každodenními požadavky v práci techniků chlazení. Různé provozní parametry jsou zde měřeny jen jedním přístrojem. Dají se tak rychle a snadno naměřit jak hodnoty tlaku, tak teploty. Dále zvládnou zpravidla dva teplotní vstupy, současný výpočet přehřátí a podchlazení systému. Mnohé digitální servisní přístroje kromě toho podporují odsátí zařízení pomocí integrovaného měření vakua. Rovněž je možné provádět zkoušku těsnosti s kompenzací teploty. Mimo to jsou v přístroji standardně uložena téměř všechna běžná chladiva. Modernější přístroje umožňují dokonce ukládání a vyhodnocení dat na počítači pomocí speciálního softwaru nebo tisk protokolu z měření přímo na místě u zákazníka. Multifunkčnost digitálních servisních přístrojů tím zajistí značné výhody v manipulaci a umožní tím i rychlou a efektivní práci na místě měření.

Subpage-Digital-manifolds-testo-557-P2-2000x1500.jpg

Výhody pro zákazníka.

S přihlédnutím k aktuální diskuzi o zvyšování energetické efektivnosti technických zařízení a o redukci emisí CO2 získává přesnost výsledků měření stále více na důležitosti. Je tedy načase vyměnit analogové servisní přístroje za digitální. Analogová baterie totiž nikdy nemůže podat kompletní obraz stavu chladicího zařízení. Čím jsou výsledky měření přesnější, o to spolehlivěji je možné určit pracovní body a tím energetickou efektivitu zařízení. Možný potenciál úspor při nákladech na energie je až 12%*. Technik chlazení ušetří nejenom zákazníkovi, ale také sobě čas a náklady. Zcela mimochodem – kvalitou své práce si může být absolutně jistý.

*Zdroj: Energie Star Studie, www.energystar.gov

Subpage-Digital-manifolds-testo-557-P3-2000x1500.jpg