Skladovanie farmaceutických výrobkov: monitorovanie vlhkosti a teploty

Výzvy

Sledovanie vlhkosti a teploty pre:

 • Zaistenie konštantnej vnútornej klímy
 • Včasnú reakciu na odchýlky
 • Dodržanie interných / externých požiadaviek na kvalitu
 • Komplexné monitorovanie skladovacích a logistických procesov
 • Zabezpečenie skladovacích podmienok v súlade s GXP

Riešenie: monitorovací systém testo Saveris

 • Voliteľne polohovateľný senzor s rádiovým / ethernetovým signálom
 • Integrácia ďalších parametrov merania cez analógový väzobný člen
 • Priebežné meranie / vyhodnocovanie vlhkosti a teplotyy
 • Alarmy a trendy alarmov (SMS / email, akustický / optický signál)
 •  Automatický záznam nameraných hodnôt a periodické výkazy na účely auditov a pod.
 • Systém a analyzačnký softvér v súlade s 21 CFR Part 11
 • Vhodný pre mobilné použitie

Zvýšená efektivita každodenných operácií

 • Centralizované ukladanie dát pre efektívne monitorovanie
 • Transparentnosť a sledovateľnosť
 • Trendy alarmov pre včasné reakcie
 • Zvýšená produktivita vďaka nahradeniu manuálneho vyčítania záznamníkov
 • Voliteľne rozšíriteľný systém
 • Redukcia nepodarkov vďaka včasným alarmom
 • 3 rôzne užívateľské úrovne

Prehľad systému testo Saveris


Rádiové / ethernetové sondy:

testo Saveris radio and ethernet probes
 • Záznam a prenos dát
 • Meranie vlhkosti a teploty
 • Voliteľne polohovateľné a rozšíriteľné

Báza:

Data monitoring system
 • Uloženie nameraných dať:> 18 mil. Hodnoty
 • Zobrazenie alarmov
 • Rozšírenie: router, konvertor atď.

Softvér

Temperature monitoring
 • Zobrazenie nameraných dát
 • Bezpečná, centrálna archivácia nameraných dát
 • Analýza a vyhodnotenie nameraných dát

Kompletné služby pre Vašu aplikáciu, vr. odborného poradenstva, školenia a praktických skúseností:


Konzultácia
Možnosť konzultácie s našimi odborníkmi.  Viac...
Návrh riešenia
Návrh riešenia
Pripravíme Vám ideálne riešenie podľa Vašich špecifikácií. 
Mapovanie
Identifikácia optimálnych miest merania pre umiestnenie senzorov.  Viac...

Plánovanie
Určenie veľkosti systému priamo na mieste.  Viac...
Kalibrácia
(Re) kalibrácia senzorov, vr. dokumentácie - aj na mieste.  Viac...
Inštalácia
Uvedenie systému do prevádzky na požiadanie.  Viac...

Odborná kvalifikácia
Odborná kvalifikácia / validácia systému.  Viac...
Školenie
Zaškolenie v správnom používaní systému.  Viac...
Zákaznická podpora
V prípade otázok Vám sú k dispozícii naši odborníci.  Viac...