Hospodárnejšia a bezpečnejšia prevádzka fotovoltaických zariadení

Termokamery Testo možno použiť pre sledovanie fotovoltických systémov všetkých veľkostí a to:

 • S využitím veľkého meracieho rozsahu
 • Bezkontaktne
 • Efektívne
   

Tým je zaistené, že sú elektrárne vždy prevádzkované na maximálnej ekonomickej úrovni.

Sledovanie a kontrola fotovoltaických zariadení

Person thermographically testing photovoltaic plant
Thermal image of photovoltaic plant with defect

Prostredníctvom solárnej termografie sa dajú spoľahlivo zistiť závady modulov a nedostatky v inštalácii - napríklad:

 • horúce body na základe závad modulov
 • moduly bežiaci naprázdno
 • skraty
 • voľné kontakty
 • prehriatej káble a rozvodné krabice


Pri solárno termografickej prehliadke sa dajú spojiť požiadavky bezpečnosti zariadenia a ochrany osôb:
 

 • chybné funkcie sa dajú na termosnímcích bez problémov rozpoznať, zaistí sa bezporuchová funkcia všetkých súčastí a tým je dosiahnuté bezpečnej prevádzky fotovoltaického zariadenia
 • meraním z bezpečnej vzdialenosti je pritom vždy garantovaná optimálna ochrana osôb

Efektívna údržba solárnych parkov

Solar park
Thermal image of photovoltaic plant on roof

Zvlášť u veľkých fotovoltaických zariadení je pravidelná, dôkladná kontrola zásadná, lebo už porucha jedného jediného solárneho článku sa môže negatívne prejaviť na výťažku celého zariadenia.

Meranie šetriace čas: tiež u plochy modulov o veľkosti stoviek štvorcových metrov a pri meniacej sa intenzite slnečného žiarenia predstavuje solárna termografia veľmi efektívnu metódu pri hľadaní teplotných anomálií.Zvýšená istota merania zadaním intenzity slnečného žiarenia Solárny mód: hodnotu intenzity slnečného žiarenia je možné spoločne s termosnímkou uložiť a nakoniec je k dispozícii pri analýze snímky.
 

 • Meranie šetriace čas: tiež u plochy modulov o veľkosti stoviek štvorcových metrov a pri meniacej sa intenzite slnečného žiarenia predstavuje solárnu termografiu veľmi efektívnu metódu pri hľadaní teplotných anomálií.


  Zvýšená istota merania zadaním intenzity slnečného žiarenia
 • Solárny mód: hodnotu intenzity slnečného žiarenia je možné spoločne s termosnímkou uložiť a nakoniec je k dispozícii pri analýze snímky.

 


Kontaktujte nás

Máte nějaké otázky?
Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.