Hospodárnejšia a bezpečnejšia prevádzka fotovoltaických zariadení

Termokamery Testo možno použiť pre sledovanie fotovoltických systémov všetkých veľkostí a to:

 • S využitím veľkého meracieho rozsahu
 • Bezkontaktne
 • Efektívne
   

Tým je zaistené, že sú elektrárne vždy prevádzkované na maximálnej ekonomickej úrovni.

Kontaktujte nás

Máte nejaké otázky? Rádi vám pomôžeme.
Kontakt

Sledovanie a kontrola fotovoltaických zariadení

Person thermographically testing photovoltaic plant

Prostredníctvom solárnej termografie sa dajú spoľahlivo zistiť závady modulov a nedostatky v inštalácii - napríklad:

 • horúce body na základe závad modulov
 • moduly bežiaci naprázdno
 • skraty
 • voľné kontakty
 • prehriatej káble a rozvodné krabice


Pri solárno termografickej prehliadke sa dajú spojiť požiadavky bezpečnosti zariadenia a ochrany osôb:
 

 • chybné funkcie sa dajú na termosnímcích bez problémov rozpoznať, zaistí sa bezporuchová funkcia všetkých súčastí a tým je dosiahnuté bezpečnej prevádzky fotovoltaického zariadenia
 • meraním z bezpečnej vzdialenosti je pritom vždy garantovaná optimálna ochrana osôb

Thermal image of photovoltaic plant with defect

Požadavky na bezpečnost zařízení a osobní ochranu lze kombinovat v solárně-termografickém přezkoumání:

 • Poruchy jsou na termosnímcích snadno detekovatelné a je zaručen hladký chod všech komponentů, čímž se dosahuje bezrizikového provozu fotovoltaického zařízení.
 • Díky měření z bezpečné vzdálenosti je vždy zaručena optimální osobní ochrana.


Termokamery pro fotovoltaické elektrárny

 • Praktický průvodce
  • Praktický průvodce
 • Užitečné znalosti o termografii v malých a velkých solárních elektrárnách:
 • Chybné snímky a příčiny
 • Tipy a triky pro měření a vyvarování se chybám
 • Výběr správné termokamery
 • Stáhnout

Efektívna údržba solárnych parkov

Solar park

Zvlášť u veľkých fotovoltaických zariadení je pravidelná, dôkladná kontrola zásadná, lebo už porucha jedného jediného solárneho článku sa môže negatívne prejaviť na výťažku celého zariadenia.

Meranie šetriace čas: tiež u plochy modulov o veľkosti stoviek štvorcových metrov a pri meniacej sa intenzite slnečného žiarenia predstavuje solárna termografia veľmi efektívnu metódu pri hľadaní teplotných anomálií.Zvýšená istota merania zadaním intenzity slnečného žiarenia Solárny mód: hodnotu intenzity slnečného žiarenia je možné spoločne s termosnímkou uložiť a nakoniec je k dispozícii pri analýze snímky.
 

 • Meranie šetriace čas: tiež u plochy modulov o veľkosti stoviek štvorcových metrov a pri meniacej sa intenzite slnečného žiarenia predstavuje solárnu termografiu veľmi efektívnu metódu pri hľadaní teplotných anomálií.


  Zvýšená istota merania zadaním intenzity slnečného žiarenia
 • Solárny mód: hodnotu intenzity slnečného žiarenia je možné spoločne s termosnímkou uložiť a nakoniec je k dispozícii pri analýze snímky.

 


Thermal image of photovoltaic plant on roof

Zvýšená jistota měření díky zadání intenzity slunečního záření

 • Solární režim: Hodnotu intenzity slunečního záření lze uložit společně s termosnímkem a poté je k dispozici pro analýzu obrazu.


Zajištění účinnosti solárních parků

 • Příklad aplikace
  • Příklad aplikace
 • Pro velké fotovoltaické elektrárny je nezbytná spolehlivá a přitom časově úsporná kontrola.
 • Termokamery Testo umožňují snadné nahrávání a správu termosnímků, stejně jako profesionální a smysluplnou analýzu.
 • Zjistěte více v aplikačním příkladu.
 • Stáhnout