ISO kalibrácia pre U-hodnotu senzora

Obj.č.   0520 0481

ISO kalibrácia pre U-hodnotu senzora