Exkluzivně pro Vás:

Pokud se do 31. prosince 2019 rozhodnete pro jednu z atraktivních promo sad testo 300, získáte od nás sadu e-šroubováku speedE® od společnosti Wiha v hodnotě 6.000,- Kč.

Zaregistrujte se zde  Viac...
Více o testo 300  Viac...
 • testo 300 Longlife sada 1
 • 4,000 ppm CO
 • Kompaktní odběrová sonda
 • Kufr
 • Testo Longlife sada 1 s tiskárnou
 • 4,000 ppm CO
 • Kompaktní odběrová sonda
 • Bluetooth tiskárna
 • Kufr
 • testo 300 Longlife sada 2
 • 30,000 ppm CO
 • senzor NO - možnost
 • Modulární odběrová sonda
 • Kufr
 • testo 300 Longlife sada 2 s tiskárnou
 • 30,000 ppm CO
 • senzor NO - možnost
 • Modulární odběrová sonda
 • Bluetooth tiskárna
 • Kufr

Tato sada e-šroubováku může být brzy Vaše

 • V sadě s bity, bateriemi a nabíječkou 
 • Pracujte 2 x rychleji 
 • Elektrická síla – manuální přesnost
 • Obzvláště ergonomické a bezpečné
SpeedE
SpeedE
1. Zakupte promo sadu do 31/12/2019
Testo autumn promo

2. Zaregistrujte se online do 31/01/2020

Testo autumn promo

3. Získáte speedE® na Vaší adresu od testo

E-screwdriver

Tu sa môžete zaregistrovať

Dôležité: Ako štát vyberte Českú republiku aj keď pochádzate zo Slovenska

Help

03ca4259e030b8fb22889a5f1a8a24f0ee518d25
Confirm
Found draft
Found draft
Found drafts
Existing form data found
Form Submitted
Review Form Validation Messages
Unable to complete action
Confirmation

Podmínky promo akce

Následující podmínky platí pro účastníky podzimní akce 2019 – testo 300 Testo („Akce“). 

1. Pořadatel 

Pořadatelem akce je Testo s.r.o. ,Jinonická 80, 158 00 Praha („Pořadatel“). 

2. Předmět akce 

Předmětem akce je poskytnutí bezplatné prémie při nákupu sady testo 300 („Akční přístroje“).

3. Oprávnění k účasti 

K účasti jsou oprávněny fyzické osoby s bydlištěm v České republice („Účastník“). Zaměstnanci pořadatele, přidružené podniky a další firmy podílející se na koncepci a realizaci akce, jakož i jejich příslušníci jsou z účasti vyloučeni. Účast je možná až od 18 let věku. 

4. Účast na akci 

Pro možnost účasti na akci musí účastník koupit v časovém rozmezí od 1. září 2019 do 31. prosince 2019 u zúčastněného prodejce v České republice akční přístroj, je jedno jestli svým jménem nebo jménem firmy. Nakonec se účastník musí zaregistrovat na https://www.testo.com/cz-CZ/analyzatory-spalin-promo a pomocí registračního formuláře nahrát fakturu nebo dodací list.

Každý účastník se může na 1 zakoupený akční přístroj zúčastnit v akci pouze jednou. Vícenásobné účasti za udání různých nebo více adresních dat a rovněž ostatní manipulativní opatření vedou k okamžitému vyloučení účastníka z akce.

Předpokladem pro registraci a tím pro účast na akci je souhlas s přijetím konkrétních specifických informací e-mailem. Každý účastník může využívání své e-mailové adresy za tímto účelem kdykoliv odmítnout. Tím odpadne nárok na prémii, pokud již nebyla k tomuto okamžiku předána. Bez registrace lze prémii (viz č. 5) získat proti platbě ve specializovaném obchodě.

5. Prémie 

Každý účastník obdrží po úspěšné kontrole oprávněnosti prémii ve formě nářadí (sada e-šroubováku speedE®). Hotovostní platba je vyloučena. Nárok na prémii je nepřenosný. 

6. Ochrana dat 

Data získaná od účastníků v rámci akce se shromažďují, ukládají a využívají za účelem realizace akce. V prohlášení o ochraně dat na https://www.testo.com/cz-CZ/spolecnost/company-legal-privacy-policy je obsažena úplná ochrana osobních údajů k získávání konkrétních specifických informací.