Kromě prvotně cenově zvýhodněných kalibrací při nákupu nového přístroje (u většiny přístrojů můžete rovnout přidat do košíku v rámci příslušenství a následně se Vám ozve náš servis) nabízíme mnoho dalších kalibrací a servisních služeb

 

Co to je kalibrace?

Kalibrace je vzájemné porovnání dvou měřicích přístrojů a dokumentace tohoto porovnání. Kalibrovaný přístroj je porovnáván s referenčním etalonem, který má vyšší přesnost a metrologickou návaznost. Všechny měřicí přístroje mají chybu měření, kalibrace řekne, jak velkou.

Proč kalibrovat?

Všechny měřicí přístroje v čase vykazují dlouhodobou nestabilitu měření. Některé více, některé méně. Přístroje, které jsou používány častěji nebo v náročných procesech, mají sklon k rychlejšímu opotřebení.

Má-li uživatel přístroj, který nekalibruje pravidelně tak se vystavuje riziku, že přístroj není schopen měřit s očekávanou přesností.

Další důvody pro provádění periodických kalibrací vycházejí z nařízení, norem a požadavků firemních systémů kvality. I kdyby společnost sama neměla vlastní systém kvality, zákazníci ho často mají a přenášejí tyto požadavky na své dodavatele.Splnit tyto cíle lze pouze s použitím monitorovacího a měřicího vybavení, které je udržováno v požadované přesnosti pravidelnými kalibracemi. Selhání při dodržování těchto předpisů může v krajním případě vést ke ztrátě oprávnění k výrobě nebo k uzavření závodu. Ve většině společností je ovšem systém kvality zaveden a také certifikován. Pro certifikaci systému kvality se nejčastěji používá řada norem ISO 9000.

Ve farmaceutickém průmyslu se zpravidla dodržují předpisy vydané federálním úřadem pro kontrolu léčiv USA (FDA), které mají velmi přísná pravidla pro mnoho oblastí, včetně mnoha požadavků týkajících se kalibrace. Právě tyto požadavky jsou stanoveny např. v předpisu FDA 21 CFR Part 11(elektronické záznamy a elektronické podpisy) a Part 211 (současná správná výrobní praxe pro hotová léčiva). Také potravinářský průmysl používá vlastní předpisy, obdobně i energetický průmysl, zejména jaderné a uhelné elektrárny.

Optimalizace procesů a zvýšení efektivnosti

Většina výrobních závodů používá suroviny a proměňuje je na výsledný výrobek. Čím efektivněji to dokáže, tím vyšší výnos získá. Dokáže-li výrobní závod udržovat dostatečnou přesnost všech rozhodujících procesních měření pomocí pravidelných kalibrací, jeho výroba je maximálně efektivní. To pomůže vytvořit větší objem výroby a vyšší výnos. Zlepšení kalibračního procesu může znamenat zpřesnění důležitých měření, což umožní závodu pracovat ještě efektivněji.I zcela malé zlepšení efektivity často vede k příjmům daleko větším, než byly náklady na zlepšení kalibračního procesu.

Některá měření jsou používána jako základ pro peněžní převody nebo fakturaci.Je tedy zřejmé, že přesnost těchto měření má rozhodující význam. Objemy finančních transferů jsou často tak velké, že snadno odůvodní záměr investovat do přesného měření a patřičného kalibračního procesu. Fakturační měřidla jsou v ČR často stanovenými měřidly a podle zákona o metrologii (č. 505/1990 Sb.) podléhají schvalování typu a pravidelnému ověřování.

Náklady a rizika při zanedbání kalibrace

Je poměrně snadné spočítat roční náklady na kalibrační proces včetně hmotných i nehmotných zdrojů. Mnohem obtížnější je vyčíslit náklady, které vznikly následkem nepřesného měření.

Jedná se například o:

  • Nesplnění požadavků systému kvality
  • Bezpečnostní rizika pro zaměstnance a zákazníky
  • Nízkou kvalitu výrobku a ztrátu dobrého jména
  • Stažení výrobku z trhu
  • Neplnění předpisů, které může způsobit ztrátu oprávnění k výrobě
  • Neočekávané prostoje
  • Ekonomické ztráty

Je tedy nutné kalibrovat?

Existuje mnoho důvodů, proč kalibrovat včetně ověření výkonnosti a přesnosti přístroje, shody s interními i externími předpisy, zajištění bezpečnosti a kvality výrobku. Je třeba si uvědomit, že ne všechny přístroje jsou si rovny, což je dáno mnoha faktory, včetně umístění ve výrobním závodě a důležitosti v procesu.

Jakkoliv může kalibrace vypadat jako nedůležitá nebo drahá činnost, stojí za to zvážit náklady, které vzniknou při zanedbání kalibrace a které by mohly vést k bezpečnostním rizikům, obavám o kvalitu výrobku a výrobním prostojům.