Kromě prvotně cenově zvýhodněných kalibrací při nákupu nového přístroje (můžete rovnout přidat do košíku) nabízíme mnoho dalších kalibrací a servisních služeb

Co to je kalibrace?

Kalibrace je podle TNI 01 0115 (Mezinárodní metrologický slovník) činnost, která za specifikovaných podmínek v prvním kroku stanoví vztah mezi hodnotami veličiny s nejistotami měření poskytnutými etalony a odpovídajícími indikacemi s přidruženými nejistotami měření a ve druhém kroku použije tyto informace ke stanovení vztahu pro získání výsledku měření z indikace. Kalibrace měřicího zařízení je tedy zjednodušeně postup, kterým se ověřuje, že na navázaném metrologickém etalonu měří zařízení hodnoty odpovídají hodnotám uvedeným na etalonu (nebo odpovídající hodnotám použitého etalonu).

Jak často je potřebné kalibrovat měřicí přístroje?

Délku kalibračních intervalů si stanoví každá společnost, která s přístrojem pracuje.

U některých přístrojů je ale interval kalibrace jednoznačně určený – jedná se o tzv. stanovená měřidla. U nestanovených měřidel si určuje kalibrační periodu zákazník sám, zpravidla svým vnitřním předpisem.

Pro stanovení doby kalibrace je nutné vzít do úvahy následující hlediska:

Doporučení výrobce – výrobce stanoví kalibrační interval
 

Podmínky používání – podmínky užívání jsou velmi důležitý faktor stanovení intervalu kalibrací. Je zřejmé, že přístroj, který se používá denně a provádějí se jím desítky a stovky měření, je určitě namáhaný mnohem více než přístroj, který firma používá pouze sporadicky.
Sledování údajů v kalibračních listech a jejich srovnání s minulostí – když používáte přístroj pravidelně, můžete jednoduše sledovat změny v přesnosti měření vašeho přístroje. Když je zřejmé, že přesnost žádné z měřených veličin se trvale nezhoršuje, je možné mírně prodloužit interval kalibrace.  

Oprava nebo nesprávná funkce přístroje – při opravě je kalibrace nezbytná. Ve vašem vlastním zájmu byste měli dát přístroj zkalibrovat co nejdříve.

Každá společnost by měla mít vnitřní předpis, kde by měl být stanovený interval kalibrace. Tento předpis by měl určitě obsahovat identifikační údaje společnosti, včetně osoby, který je odpovědná za metrologii a seznam měřicích přístrojů, které je potřeba zkalibrovat – a to včetně typu, výrobního čísla, výrobce, dat, kdy byly jednotlivé kalibrace realizované a doporučený kalibrační interval.

Co jsou to stanovená měřidla?

Stanovená měřidla jsou měřidla, která Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví vyhláškou ke schvalování typu a k povinnému ověřování s ohledem na jejich význam (např. při prodeji, nájmu nebo darování věci, při poskytování služeb, pro stanovení poplatků a daní, pro ochranu zdraví, pro ochranu životního prostředí, pro bezpečnost při práci, atd.). Seznam stanovených měřidel, specifikaci povinnosti schválení typu a lhůty pro následné ověření stanovených měřidel definuje vyhláška MPO č. 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů