Medzinárodný sieťový zdroj 100-240 V AC / 6,3 V DC - Sieťový zdroj

Obj.č  0554 1096

Medzinárodný sieťový zdroj 100-240 V AC / 6,3 V DC