Informácie o ochrane údajov

9. Právo na zrušení a právo na námitku

 

Podle článku 7 odst. 2 ONOOÚ máte právo jednou vůči nám udělený souhlas kdykoli zrušit. Tím pak v budoucnu nebudeme v na tomto souhlasu založeném zpracování údajů pokračovat. Zrušením souhlasu není dotčena legitimita zpracování prováděného až do okamžiku zrušení na základě souhlasu.

 

Pokud zpracováváme vaše údaje na základě oprávněných zájmů dle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) ONOOÚ, máte dle čl. 21 ONOOÚ právo, vznést proti zpracování vašich údajů námitku, pokud k tomu existují důvody vyplývající z vaší konkrétní situace nebo pokud se námitka týče přímé reklamy. V posledním případě máte všeobecné právo vznést námitku, které je pro nás závazné také bez uvedení důvodů.

 

 

Chcete-li vaše právo na zrušení souhlasu nebo na námitku uplatnit, stačí neformální sdělení pomocí výše uvedených kontaktních možností.

10. Bezpečnost údajů

 

Zajišťujeme aktuální technická opatření k zajištění bezpečnosti údajů, zejména na ochranu vašich osobních údajů proti rizikům při datovém přenosu nebo proti přístupu třetích stran. Tato opatření jsou průběžně přizpůsobována aktuálnímu stavu techniky. K zabezpečení vámi na našich webových stránkách uvedených osobních údajů používáme Transport Layer Security (TLS), který vámi zadané informace zašifruje.

11. Úprava prohlášení o ochraně údajů

 

Příležitostně toto prohlášení o ochraně údajů aktualizujeme, např. při úpravě naší webové stránky nebo v případě změn v zákonných či úředních ustanoveních.