Príručná brašňa pre merací prístroj a sondu

Obj.č  0516 0210

Príručná brašňa pre merací prístroj a sondu