Neomezené měření nanočástic je již skutečností

Nemůžete je vidět, nemůžete je cítit, nemůžete je ani ochutnat a přesto jsou nanočástice všudypřítomné. Vznikají v důsledku přirozených procesů, jako emise v průmyslové výrobě nebo při výrobě energií. Stále více materiálů díky nim získává požadované speciální vlastnosti. Pro orgány na ochranu životního prostředí a výzkumné instituce představují nanočástice zvláštní výzvu. Vzhledem k jejich různorodosti ve velikosti, šíření a složení je nutná realizace rozsáhlých výzkumů, které budou schopné Okamžité zjištění počtu nanočástic, jejich průměrné velikosti a hodnoty LDSA s testo DiSCmini posoudit a vyhodnotit rizika a dopady na životní prostředí a obyvatelstvo.

Přenosný měřicí systém emisí (PEMS)

nano met 3

Testo NanoMet3 je přenosný měřicí systém emisí (PEMS) pro měření koncentrace počtu a středního průměru pevných nanočástic o velikostech 10 až 700 nm za skutečného provozu.

Jedná se o kompaktní, snadno přenositelný měřicí přístroj, který je v robustním provedení a poskytuje přímou odezvu v širokém rozsahu koncentrací. Tyto vlastnosti dělají z testo NanoMet3 vhodný přístroj pro provádění měření koncentrace počtu částic i mimo laboratoře a dokonce bez využití palubní diagnostiky (OBD).


Nejmenší přístroj na měření nanočástic na světě

pristroj castice

Testo DiSCmini nepotřebuje k provozu pracovní kapaliny ani radioaktivní zdroje a pracuje v jakékoliv poloze.

Klasifikátor velikosti částic testo DiSCmini je ruční senzor pro měření počtu nanočástic, střední velikosti částic a celkového povrchu částic usazených na ploše plicních sklípků, na které dochází ke kontaktu vdechovaného aerosolu s krevním oběhem (LDSA) s časovou odezvou 1 s (1 Hz). Princip měření je založen na základě elektrického nabíjení aerosolů. Malé rozměry přístroje jej dělají ideálně vhodným pro provádění příručních měření. Přístroj je napájen z baterie se životností až 8 hodin; naměřené hodnoty lze uložit na paměťovou kartu a následně přenést do PC prostřednictvím USB.