Meranie diferenčného tlaku: Vysoká presnosť vďaka najmodernejšej technológii

Prístroje na meranie diferenčného tlaku môžu merať ako tlak, tak i podtlak a tiež diferenčný tlak. Aby toho boli zariadenia schopné, musia pracovať veľmi presne, pričom spoliehajú na inteligentnú technológiu. Preto sú vhodné pre širokú škálu aplikácií. Ďalšou dôležitou vlastnosťou moderných meracích prístrojov je intuitívne ovládanie. Možno ich ovládať pomocou tabletu alebo smartfónu. So svojimi tlakomery pre meranie diferenčného tlaku vám spoločnosť Testo ponúka početné možnosti, ako mať vhodný merací prístroj pre každú situáciu. Prevodníky diferenčného tlaku, rovnako ako rôzne sondy a senzory, sú súčasťou sortimentu.

Přístroje pro měření diferenčního tlaku nabízejí následující výhody:

• Praktické a snadno použitelné

• Robustní a vhodné pro různá pracovní prostředí

• Vybaveny velkým displejem pro nejlepší přehled měření

• Univerzální díky volitelnému příslušenství

• Intuitivní ovládání bez nutnosti instrukcí

testo 420

Diferenční tlakoměry testo - velký výběr od klasických až po chytré

Diferenční tlakoměry tlaku s pevnými senzory

Měřič rozdílového tlaku

Ideální pro nekomplikované každodenní rutinní měření.
 

Diferenční tlakoměry s připojitelnými senzory

Měření rozdílového tlaku

Podle čidla měříte nejen rozdílový tlak, ale také další měřené veličiny.
 

S obsluhou pomocí telefonu

Měření rozdílového tlaku
Snadno ovladatelný a chytrý: Měření je obsluhováno a odečítáno přes smartphone nebo tablet.

Sondy

Diferenční tlak
Volitelný snímač a sondy se senzorem rozdílového tlaku - optimální pro tlak a proudění.

Tipy a triky:

Stiahnite si praktickú príručku zadarmo

Měření diferenčního tlaku: Věnujte pozornost referenčním hodnotám

Při měření diferenčního tlaku je důležité dodržovat tzv. referenční tlak, protože se od něj odvíjí každý další parametr měření! Vakuum je referenční tlak při měření absolutního tlaku, zatímco okolní tlak je relevantní při měření relativního tlaku. Jako uživatel zaznamenáte dvě hodnoty a měření diferenčního tlaku ukáže rozdíl mezi těmito dvěma hodnotami. Pro tuto aplikaci se používá přístroj pro měření diferenčního tlaku, který má dvě přípojky a je tedy schopen zaznamenávat a zobrazovat dvě hodnoty.

Přístroje pro měření absolutního tlaku měří barometrický tlak, přičemž jsou dostupné dva typy absolutního barometrického tlaku:

• Prvý - tlak zodpovedajúci konkrétnej výške

• Druhý - absolútny tlak prevedený k morskej hladine.

Prevedený absolútny tlak sa používa hlavne v meteorológii a zaisťuje porovnateľnosť uvedených hodnôt pre tento odbor. Najčastejšie používanou hodnotou je priemerná hodnota vzťahujúca sa k hladine mora: 1013,25 hPa.

Differential pressure measuring instrument
Differential pressure measuring instrument

Prístroj na meranie absolútneho tlaku má vždy iba jedno pripojenie hadice a nemožno ho vynulovať.

V súlade s tým môže byť prístroj na meranie relatívneho tlaku použitý pre stanovenie relatívneho tlaku. Výsledkom všetkých meraní je kladná alebo záporná hodnota, čo znamená tlak alebo podtlak.

Dôležité: Presné meranie diferenčného tlaku môže byť vykonané iba so správne fungujúcimi senzormi diferenčného tlaku. To znamená, že použité prístroje musia byť používané šetrne. Počas merania diferenčného tlaku kompenzujú alebo tolerujú rôzne teploty a zároveň musia byť ľahko ovládateľné a robustné. Pomerne veľká požiadavka pre malý merací prístroj! Tlakomery pre meranie diferenčného tlaku Testo (a senzory tlaku diferenciálu) sú tou správnou voľbou vďaka vysokej presnosti, dostatočnej citlivosti a pokrytie širokej škály spôsobov využitia:

• Použitie v kurenárstve

• Použitie pre ventilačné technológie

• Použitie v laboratóriach

• Vhodné pre meranie v prietoku

Pre presné vykonávanie meranie diferenčného tlaku, sú potrebné vysoko kvalitne vyvinuté prístroje, ktoré merajú tlak presne, ale aj napriek tomu sa ľahko používajú. Aby sme boli dobre pripravení na každú situáciu, je možné použiť napríklad prístroje s pripojiteľným sondami, ktoré môžu zaznamenávať aj ďalšie parametre merania.

Použití přístroje na měření diferenčního tlaku – nejběžnější oblasti používání

Správne meranie tlaku: Prevencia chýb

Differential pressure gauge

Aj keď sú prístroje na meranie diferenčného tlaku moderné zariadenia, ktoré komunikujú s inteligentným telefónom a spoliehajú sa na použitie najmodernejších technológií, ľudská chyba môže spôsobiť nesprávne nameranie hodnôt, a to aj u vysoko citlivých senzorov diferenčného tlaku. Po prvé je dôležité, aby bol na správnu prípojku aplikovaný správny tlak. Kladná prípojka patrí k pretlaku, záporná prípojka k podtlaku. Medzi ďalšie bežné chyby patria:

• Meranie bez Pitotovej trubice v znečistenom prostredí

• Vzduchové filtre nie sú vymenené včas

• Žiadna presná regulácia rozdielu tlaku v laboratóriu

• Zámena prípojok + a -

Kontaktujte nás

Máte nejaké otázky? Rádi vám pomôžeme.

Testovanie pomocou merania diferenčného tlaku

Pri meraní diferenčného tlaku sa merajú rôzne tlaky. Je dôležité, aby bol pre každého k dispozícii správny prístroj na meranie diferenčného tlaku. Či už pracujete v stavebníctve alebo v priemysle, vo výskume alebo vo vede: tlak možno merať iba pomocou vhodného prístroja. Dôležitý je tiež detektor netesností, pretože nie je nezvyčajné, že kontrola preukáže, že dochádza k úniku. Prístroj presne lokalizuje miesto úniku a detekuje všetky bežné chladiva.

Pre zvýšenú bezpečnosť: meranie diferenčného tlaku vo vákuu

Vákuomer je rovnako presný ako ostatné meracie prístroje Testo. Je vybavený pre evakuáciu tepelných čerpadiel alebo klimatizačných systémov a je meracím prístrojom pre každého užívateľa. Rôzne funkcie sú kombinované do jediného prístroja a požadovanej hodnoty sú presne zaznamenané a jasne zobrazené. Všetky požiadavky tak môžu byť splnené senzorom diferenčného tlaku, ktorý sa stará o najdôležitejšiu časť a zaisťuje zvýšenú bezpečnosť v spoločnosti a v testovaných systémoch.

More pressure measuring instruments from Testo

Meranie tlaku: Stanovte diferenčné tlaky pomocou manometra Testo

Okrem rady ďalších parametrov merania je tlak jedným z najdôležitejších parametrov zo všetkých. Je potrebné merať rôzne typy tlakov a Testo má správny prístroj pre každý z nich. Napríklad pre meranie diferenčného tlaku alebo na meranie absolútneho tlaku. Často je praktickejšie používať jeden multifunkčný prístroj než prístroje jednotlivé. Tu nájdete tiež digitálne manometre. Mimochodom: V klimatizačných technológiách a v kurenárstve je meranie diferenčného tlaku najbežnejším meraním zo všetkých. Na tieto odbory sa aj spoločnosť Testo zameriava a boli vyvinuté veľmi presné meracie prístroje pre tento typ meranie tlaku a stále sa vyvíjajú. Medzi ďalšie manometre patria:

• Prístroje na meranie absolútneho tlaku

• Detektory únikov

• Prístroje na meranie vákua

Kontaktujte nás

Máte nejaké otázky? Rádi vám pomôžeme.