Ukázka: Praktický průvodce – Měření proudění v klimatizačních kanálech podle DIN EN 12599.

 

 

 

 

Úvodní text

V dnešní době trávíme většinu dne v uzavřených místnostech, proto se instalují zařízení pro úpravu kvality vzduchu v místnosti (IAQ), která jsou určena k vytvoření příjemného klimatu v místnosti. Ventilace je obzvláště důležitá. Nejedná se pouze o přivádění čerstvého vzduchu, ale také o odvod znečišťujících látek z místnosti, například odstranění přebytečné vlhkosti. Zajištění dostatečné výměny vzduchu, a tím i stanovení objemového průtoku, je důležitým faktorem kvality při uvádění do provozu a při provozu zařízení IAQ. Spolehlivé určení rychlosti vzduchu v klimatizačních kanálech je jedním z nejnáročnějších měření, které musí ventilační a klimatizační technik provést.

Význam rychlosti proudění vzduchu

Podle tohoto motta: "Více je více" - IAQ zařízení pracují často s nadměrným množstvím vzduchu. Tento přebytek vede ke zvýšení provozních nákladů. Spotřeba energie ventilátoru se zvětšuje, jelikož je třeba přesunout větší množství vzduchu. Také náklady na klimatizaci vzduchu (chlazení, vytápění, zvlhčování nebo odvlhčování) jsou vyšší, což může být sníženo, pokud je zařízení správně nastaveno. Přílišná obměna vzduchu často způsobuje průvan v místnostech a lidé se pak necítí příjemně.

Na druhou stranu může být problém s příliš malým objemovým průtokem. Lidé v místnosti mají příliš málo čerstvého vzduchu na dýchání. Vzduch v místnosti je "vydýchaný" z důvodu vysokého obsahu CO2. Nízké objemové průtoky mohou mít navíc negativní vliv na hygienu zařízení: existuje riziko růstu zárodků v zařízení, pokud proudí zvlhčený vzduch v klimatizačních kanálech příliš pomalu. Správně nastavené IAQ zařízení přispívá nejen k tomu, aby bylo vnitřní klima pohodlné, ale také k úspoře nákladů na provoz.

 
Help

cca5cf7eaf5cc4bf33c8b98ca9d89c49322666ae
Potvrďte
Akci nebylo možné dokončit

Obsah whitepaperu:

1. Úvodní text

2. Význam rychlosti proudění vzduchu

3. Měření správné rychlosti vzduchu

4. Správné místo měření

4.1. Profily proudění v klimatizačních kanálech

4.2. Vzdálenost od zdrojů rušení

5. Metoda měření

5.1. Triviální metoda

5.2. Metoda středové osy

5.3. Výpočet objemového průtoku

6. Analýza naměřených hodnot 

7. Hlášení o měření 

 
Průvodce:  Měření v klimatizačních kanálech