Monitorovací systém testo Saveris

Systém testo Saveris: jednoduché, bezpečné a efektívne meranie

Systém testo Saveris monitoruje hodnoty vlhkosti a teploty tovaru a produktov, okolia a procesov. Jednoducho ovládateľný systém poskytuje bezpečnosť a šetrí čas a náklady vďaka automatickému záznamu nameraných dát. Prenos nameraných dát prebieha pomocou rádiového či linky Ethernet s bázou systému. K dispozícii sú možnosti nastavenia alarmu, ako napr. Upozornenie pomocou SMS / emailu. Vzdialené alarmy je možné spustiť, aj keď nie je systém pripojený k PC. Do systému je možné ďalej integrovať prevodníky všetkých meraných veličín (štandardné prúdové / napäťové rozhranie). A to ako od firmy Testo, tak od ďalších výrobcov. Analyzačný softvér pre systém testo Saveris Vám umožňuje zobrazovať, analyzovať a vyhodnocovať všetky Vaše namerané údaje.

Prehľad systému testo Saveris

Rádiové / ethernetové sondy:

testo Saveris radio and ethernet probes
  • Záznam a prenos dát
  • Meranie vlhkosti a teploty
  • Voliteľne polohovateľné a rozšíriteľné

Báza:

Data monitoring system
  • Uloženie nameraných dať:> 18 mil. Hodnoty
  • Zobrazenie alarmov
  • Rozšírenie: router, konvertor atď.

Softvér

Temperature monitoring
  • Zobrazenie nameraných dát
  • Bezpečná, centrálna archivácia nameraných dát
  • Analýza a vyhodnotenie nameraných dát

Kompletné služby pre Vašu aplikáciu, vr. odborného poradenstva, školenia a praktických skúseností:

Konzultácia
Možnosť konzultácie s našimi odborníkmi.  Viac...
Návrh riešenia
Návrh riešenia
Pripravíme Vám ideálne riešenie podľa Vašich špecifikácií. 
Mapovanie
Identifikácia optimálnych miest merania pre umiestnenie senzorov.  Viac...

Plánovanie
Určenie veľkosti systému priamo na mieste.  Viac...
Kalibrácia
(Re) kalibrácia senzorov, vr. dokumentácie - aj na mieste.  Viac...
Inštalácia
Uvedenie systému do prevádzky na požiadanie.  Viac...

Odborná kvalifikácia
Odborná kvalifikácia / validácia systému.  Viac...
Školenie
Zaškolenie v správnom používaní systému.  Viac...
Zákaznická podpora
V prípade otázok Vám sú k dispozícii naši odborníci.  Viac...

Prajete si poradiť?

Máte otázky?
Radi Vám pomôžeme.