Meranie teploty

Všetci ju meriame.Vo väčšine prípadov každý deň. A pri meraní spoliehame na kvalitné meracie prístroje. Áno, bavíme sa o teplote.

Testo ponúka široký výber meracích prístrojov - optimálne zkalibrovaných a v súlade s najnovšími normami - ktoré spĺňajú individuálne požiadavky v potravinárstve, zdravotníctve, priemysle, laboratóriách a v oblasti vykurovania, vetrania, klimatizácie a chladenia.


How to contact us.

Do you have any questions?
We would be more than happy to help you.