Přístroje pro měření počtu nanočástic – rychlé, efektivní výsledky

Nanočastice sú zradné. Okrem neblahých účinkov na ľudské zdravie a na životné prostredie sú navyše ťažko detekovateľné. O to viac je dôležité pri ich meraní využívať vhodný merací prístroj.

Tieto prístroje na meranie nanočastíc sú schopné zmerať distribúciu veľkosti častíc, aj keď je obsah vzorky veľmi malý pri veľkej koncentrácii. Použitie analyzátora spalín by sa nemalo podceňovať, obzvlášť vo vzťahu k minimalizácii zdravotných rizík. V znečistenom prostredí je o to dôležitejšie, aby ste boli schopní zhodnotiť stav situácie a zodpovedne reagovať.

testo DiSCmini in use at soldering workstations

Nanoparticles

Čo vziať do úvahy pri výbere vhodného prístroja na meranie nanočastíc:

 •      Možnosť použitia bez rádioaktívnych zdrojov
 •      Dlhá životnosť prístroja
 •      Meranie koncentrácie počtu častíc
 •      Dobré časové rozlíšenie

Prístroj na meranie počtu nanočastíc

Čítač počtu nanočastíc

Dôležitosť merania nanočastíc

Nanoparticles diesel soot

Nanočastice sú často podceňované nebezpečenstvo, ktoré nás ovplyvňujú nielen vo forme výfukových plynov. Zvlášť v priemysle môže často dochádzať k znečisteniu nanočasticami z rôznych strojov a zariadení. Tento proces je v podstate neviditeľný, ale následky sú veľmi závažné. Nanočastice môžu prenikať do nášho tela a krvným obehom sa dostať až do mozgu.

Štúdie dokázali, že nanočastice zvyšujú rozvoj pľúcnych a kardiovaskulárnych ochorení. A je tiež podozrenie na to, že spôsobujú poškodenie nervového systému. Je preto nesmierne dôležité, aby boli emisie obsahujúce nanočastice v priemyselnom odvetví zohľadnené a kontrolované. Pre toto je ideálne využiť analyzátory spalín a detektory úniku.

Kontaktujte nás

Máte nejaké otázky? Rádi vám pomôžeme.
Kontakt

Osoby pracujúce v miestach, kde bežne dochádza na emisie s nanočasticami sú vystavení zdravotným rizikám každý deň. Prístroje na meranie nanočastíc Vám pomáhajú kontrolovať množstvo nanočastíc v prostredí. Taký prístroj je schopný zmerať koncentráciu nanočastíc vo vybranej oblasti a podať spoľahlivé výsledky a umožniť tak vykonať včasné nápravné opatrenia, ak je tomu treba. Niektoré pracoviská sú obzvlášť náchylné k znečisteniu nanočasticami.

Pri vykonávaní meraní nanočastíc priamo v mieste ich výskytu, máte tú výhodu, že okrem ich koncentrácie môžete zistiť aj ich strednú veľkosť.

Nanoparticles: Soldering and welding workstations

Prístroje na meranie nanočastíc od Testo sú totiž mobilné meracie prístroje, meranie možno vykonávať v rôznych oblastiach ..

Nasledujúce vlastnosti sú obzvlášť dôležité pre prístroj na meranie nanočastíc:

 •      Meranie koncentrácie častíc a ich strednej veľkosti
 •      Ukladanie výsledkov merania
 •      Nevyžaduje žiadne prevádzkové prostriedky

Prístroj na meranie nanočastíc, ktorý nevyžaduje prevádzkové zdroje

Portable nanoparticle counter

Chcete-li si pořídit přístroj pro měření jemných částic, je vhodné se ujistit, že daný přístroj nevyžaduje žádné provozní prostředky. Otázka (ne)využívání provozních prostředků je zvláště důležitá. Existují totiž měřicí přístroje, které bez nich nejsou schopné pracovat. Avšak to není případ u měřicích přístrojů od Testo. Provozní prostředky se rozumí např. provozní kapaliny či jiné zdroje. V některých případech musí být tyto zdroje radioaktivní původem.

Pokud používáte měřicí přístroje, které se bez pracovních prostředků neobejdou, tak vlastně zvyšujete znečistění pro osoby, které provádějí měření. V dnešní době se již není nutné uchylovat k radioaktivním zdrojům. Místo toho existují ruční měřicí přístroje, které nevyžadují žádné pracovní prostředky.

Detektor úniku jako volitelný, přídavný bezpečnostní nástroj:

 • Testování částic uvnitř specifické oblasti
 • Omezení potenciálních úniků u vybavení
 • Rychlejší opravy úniků
   
Measure nanoparticles with the handheld instrument

Meranie nanočastíc pomocou príručneho meracieho prístroja

Príručný merací prístroj na meranie nanočastíc z ponuky Testo je veľmi dobrou voľbou, predovšetkým vďaka svojej flexibilite a jednoduchej obsluhe. Je navrhnutý tak, aby ste si ho mohli kedykoľvek vziať so sebou na cesty.

Prístroj je tiež zaujímavý svojím intervalom merania 1 s. Môžete teda vykonávať meranie vo veľmi krátkych časových intervaloch a vyhodnotiť situáciu, ak je znečistenie v meranej oblasti krátkodobé či dlhodobé. Toto robí z analyzátora spalín veľmi cenného pomocníka v oblasti priemyslu.
 

Brožúra testo DiSCmini

Count nanoparticles

Typické oblasti pre meranie nanočastíc

Ak si stále nie ste istí, či je pre Vás prístroj na meranie nanočastíc výhodný, prehľad typických oblastí využitia Vám určite pomôže v rozhodovaní. Prístroje z našej ponuky sú primárne určené pre meranie expozície osôb nanočasticiam na pracoviskách.

V týchto prípadoch môžu nanočastice pochádzať napr. Z výparov pri zváraní alebo z výfukových plynov benzínových motorov. Zvlášť v priemysle sa nanočastice vyskytujú veľmi často a práve vďaka vhodnému meraciemu prístroju je možné ľahko odhaliť. Avšak prístroj možno použiť aj na kontrolu oblastí, kde sa zdržiavajú isté rizikové skupiny, napr. Astmatici.

Prehľad typických použití prístrojov na meranie nanočastíc:

 •      Kontrola nanočastíc v priemyselných emisiách
 •      Kontrola expozície nanočasticiam na pracoviskách
 •      Kontrola oblastí, kde sa vyskytujú rizikové skupiny osôb
Nanoparticle analyzer

Kúpa prístroja na meranie nanočastíc od spoločnosti Testo

Ak si prajete otestovať úroveň znečistenia vo Vašej firme jedným z našich prístrojov pre meranie nanočastíc, z našej ponuky si určite vyberiete.

Tu sa dozviete viac informácií o vlastnostiach prístroja, a či je vhodný pre Vašu aplikáciu.