Whitepaper testo DISCmini

Děkujeme Vám za Váš zájem o náš Whitepaper „Kontrola účinnosti odsávání kouře z pájecích procesů a měření zatížení nanočásticemi vznikajícími při letování s měřicím přístrojem testo DiSCmini.

Zjistěte, jak Vám může pomoci kompaktní čítač nanočástic při kontrole podmínek ochrany pracovního prostředí v provozech zabývajících se pájením. Tento přístroj Vás může posunout na novou úroveň díky záznamu osobní expozice pracovníka, díky ověření zatížení částicemi v okolí a díky optimalizaci pracovního prostředí.

Zaregistrujte se a stáhněte si zdarma

Prajete si poradiť?

Máte otázky?
Radi Vám pomôžeme.

Help

31615644121b8c99ae7ae9f423894475cf6ca851
Potvrďte
Akci nebylo možné dokončit
DiSCmini Whitepaper