Vaša nová infračervená kamera od Testo: Všestranná, robustná a lacnejšia, než by ste očakávali

Infračervená kamera je prístroj ako žiadny iný, pretože zviditeľňuje neviditeľné a otvára vám úplne nové perspektívy. A to v nespočetných aplikáciach - infračervená termografia sa s veľkým úspechom používa v týchto oblastiach:

  • Elektrická a mechanická údržba: Detekuje kritické zmeny teploty počas prevádzky a zabráni tak poruchám systému
  • Energetické poradenstvo: Detekuje tepelné úniky v budovách (tepelné mosty) za účelom začať cielené optimalizácie.
  • Vykurovanie: Ako zlé je zanášanie radiátora a kde uniká podlahové vykurovanie? To zistíte pomocou infračervenej kamery Testo.
  • Výskum a vývoj: Monitoruje a dokumentuje teplotné krivky

Co vám infračervené kamery Testo ponúkajú

- Značková kvalita

- vyrobená v Nemecku

- Vyvinuté spoločne s našimi zákazníkmy

- Najlepší pomer cena/výkon vo svojej triede

Kontaktujte nás

Máte nejaké otázky? Rádi vám pomôžeme.

Nákup infračervenej kamery - prvé tipy

- Infračervené rozlíšenie: najmenej 160 x 120 pixelov.

- Tepelná citlivosť: menšia než 120 mK, vďaka ktorej uvidíte rozdiely teploty o 0,12 °C.

- Softvér pre vytváranie správ: Pre profesionálnu dokumentáciu

- Ovládanie: čo najjednoduchšie a najintuitívnejšie

Infračervené kamery pre termografiu


Pre rychlé kontroly

Infračervená kamera

• Nevyhnutné pre stavby, kurenárstvo a správu zariadení

• Detekuje tepelné detaily z pohodlnej vzdialenosti

• S množstvom užitočných funkcií merania

Všestranné univerzálne prístroje

Termografie

• Detekuje aj tie najmenšie teplotné rozdiely

• Praktické funkcie pre termografie veľkých systémov alebo pre viac podobných objektov

• Vymeniteľná optika pre rôzne meracie úlohy

Špičkové termokamery

Infračervená termografia

• Termosnímky s vysokým rozlíšením - v megapixelovej kvalite

• Optimalizováne pre najmenšie tepelné detaily

• Zaznamenávajú vývoj teploty vo video formáte

Aplikácie zahrňujúce infračervené kamery a termografiu

Infračervená termografia - na rozlíšení záleží

Testo infrared camera

Skutočná termografia začína na 160 x 120 pixeloch

Nie všetky termosnímky sú rovnaké. Ak používate termokameru k detekcii netesností, tepelných mostov, plesní alebo prehriatých súčastí, sú podrobnosti skutočne dôležité. Viditeľné sú iba v rozlíšení 160 x 120 pixelov. Pretože každý pixel je bodom merania: Čím vyššie rozlíšenie, tým presnejšie meriate. Čím zmeriate presnejšie, tým skôr odhalíte nezrovnalosti a zabránite väčšiemu poškodeniu zákazníka.

Vyššie rozlíšenie - efektívnejšia práca

V profesionálne uskutočnenej termografii je vzdialenosť meraného objektu od meracieho zariadenia rozhodujúca. Nie vždy je možné pristúpiť k meranému objektu dostatočne blízko. V pohodlnej vzdialenosti od meraného objektu poskytujú termokamery s nízkym rozlíšením príliš málo detailov alebo skresľujú nameranú hodnotu zahrnutím okolitých častí meraného objektu do výpočtu. O skutočnej termografii možno hovoriť len s rozlíšením 160 x 120 pixelov, pretože potom vytvárate stále zmysluplné termosnímky aj na väčšie vzdialenosti. Každá termokamera od Testo má také funkcie testo SuperResolution: to zvyšuje rozlíšenie zo 160 x 120 pixelov na 320 x 240 pixelov.

Technológie testo SuperResolution

Táto inovácia od spoločnosti Testo radí termosnímky vašej infračervenej kamery do svojej vlastnej triedy! Myšlienka, ktorá je za tým ukrytá, je rovnako tak jednoduchá, ako geniálna: technológia testo SuperResolution využíva pri snímaní termosnímkov prirodzené pohyby ruky a vyhotovuje niekoľko mierne odsadených snímok rovnakého meraného objektu. Z tejto obrazovej informácie potom infračervená kamera Testo generuje termogram vylepšený faktorom 1,6 so štvornásobným množstvom nameraných hodnôt.

testo IRSoft

Analytický software pre vaš infračervenú kameru Testo

V mnohých termografických aplikáciách je robenie termosnímkov nedostatočné. Stále dôležitejšie je tiež významná dokumentácia, najmä ak napríklad ponúkate termosnímku ako službu. Koniec koncov, vaši zákazníci tiež chcú vedieť, za čo platí a čoho presne použitím termokamery dosiahli. Preto je profesionálny termografický softvér testo IRSoft súčasťou každej infračervenej kamery Testo. Softvér vám ponúka:

- Následnú korekciu emisivity

- Zvýraznenie porušenie medzných hodnôt

- Nastavenie ľubovoľného počtu bodov merania a komentára k termosnímom

- Prekrývajúce sa zobrazenie skutočnej snímky a termosnímky (testo TwinPix, u kamier Testo s vstavaným digitálnym fotoaparátom)

- Vytváranie informatívnek správy

- ľahko sa vykonáva pomocou integrovaného sprievodcu vytvorenia správy

Software kamery Testo IR

Chystáte sa zakúpiť infračervené kamery? Dávajte pozor na meracie funkcie!

Použitie termokamery Testo je jednoduché a intuitívne, ale vizuálne znázornenie teplôt je v zásade zložitou záležitosťou. Bez podporných funkcií merania môže byť veľmi ťažké získať cenné informácie z termosnímkov. To je jediný spôsob, ako premeniť "farebné obrazy" v hlboké príbehy. Preto naši inžinieri urobili všetko, čo bolo v ich silách, aby pre vás vyvinuli tieto funkcie:
Snímok vlhkosti Testo
Všetko, čo potrebujete vedieť o riziku vzniku plesní v termosnímke. Zelená: Všetko je v poriadku; Žltá: Veci sa tu stávajú neisté; Červená: Akútne riziko plesní.  Viac...
testo SiteRecognition
Uľahčuje vám život a prácu, ak potrebujete pravidelne zhotovovať termosnímky rovnakých objektov.  Viac...
Balíček procesnej analýzy Testo
Vizualizujte tepelné procesy na videu  Viac...
Asistent panoramatického snímku Testo
Táto funkcia vám pomôže s vyhotovením termosnímkov veľkých objektov  Viac...
Aplikácia testo Thermography
Vďaka nej sa z vášho mobilného zariadenia stane diaľkové ovládanie a druhý displej. Zadarmo pre iOS a Android  Viac...
testo ScaleAssist
Zabraňuje nesprávnej interpretácii termosnímkov a zaisťuje porovnateľné snímky  Viac...

The testo ε-Assist
Není treba znovu zvýrazňovať nastavenia emisivity a odrazeného tepla  Viac...
Pripojenie k meracím prístrojom Testo
Pripojte vlhkomer a kliešťový teplomer od Testo k termografickej kamere a integrujte ich hodnoty do termosnímky.  Viac...
testo FeverDetection: Disease prevention
Identify persons with increased body temperature quickly and easily.  Viac...
The testo IFOV warner
The testo IFOV warner
Merajte vždy zo správnej vzdialenosti