Analyzátory častíc pre kurenárov a kominárov

Analyzátory častíc Testo sú balené do praktického púzdra. Je teda veľmi ľahké ich vziať so sebou na cesty všade tam, kde s nimi potrebujete merať. A to je vo vašej profesii obzvlášť užitočné. Pri Vašej práci musíte dbať na normy a predpisy týkajúce sa prachových častíc. Avšak tieto ste schopní dodržiavať iba pomocou vhodnej meracej techniky.

Naše analyzátory častíc sú Vám ideálnymi pomocníkmi vo Vašej každodennej práci. Okrem iného môžete využiť prednastavené merania vďaka ktorým ušetríte veľa času pri vykonávaní mnohých rovnakých meraní.

Fine dust measuring device for industrial use

Particle counter

Existuje rad profesií, ktoré vyžadujú dodržiavanie právnych predpisov a noriem týkajúcich sa prachových častíc. Jednou z nich je napr. kominár. Avšak takí kúrenári tiež bežne prichádzajú do kontaktu s prachovými časticami a musia byť schopní v tejto oblasti pracovať s vhodnou meracou technikou. V týchto prípadoch má zmysel využiť služby analyzátorov častíc.

Praktické meracie prístroje, ktoré vykonávajú digitálne meranie prachových častíc v reálnom čase, Vám umožnia rýchlo reagovať na vzniknutú situáciu, ak nameriate príliš vysoké hodnoty. Prístroje z našej ponuky sú certifikované pre prácu s najrôznejšími palivami. Ste teda schopní zabezpečiť nielen ochranu osôb v bezprostrednej blízkosti systému, ale aj optimálnu ochranu životného prostredia.

Pri kúpe analyzátor spalín by ste mali vziať do úvahy nasledujúce vlastnosti prístroja:

 •     Oblasť použitia vo vzťahu k hraničným hodnotám
 •     Využiteľnosť pre meranie systémov na tuhé palivá a olej
 •     Možnosť mobilného využívania prístroja

Oblasti merania prachových častíc

Investícia do prístroja ako je analyzátor častíc musí byť samozrejme dobre premyslená. Avšak ak obsahuje Vaša náplň práce úlohy ako sú napr. nastavovanie spaľovacích zariadení alebo dokonca vykonávanie preberacích testov, využitii podobného prístroja sa nevyhnete. Skrátka musíte byť schopní overiť, že príslušné zariadenia spĺňajú platné normy týkajúce sa prachových častíc. Meranie prachových častíc je teda Vašou bežnou prácou v mieste merania a slúži ako pre ochranu životného prostredia, tak ľudí.

Pre Vás je teda dôležité sa môcť spoľahnúť na prvotriednu meraciu techniku. Tým ste schopní získať lepší prehľad o situácii a veľmi presné namerané hodnoty. Meracie prístroje od Testo sú navrhnuté presne pre tento typ prác spolu s odborníkmi z praxe a poskytujú presné a spoľahlivé výsledky merania. V závislosti od typu prístroja možno odčítať merané hodnoty aj na displeji prístroja. To znamená, že môžete vykonať analýzu situácie rovno na mieste a ihneď odovzdať Vaše poznatky Vášmu zákazníkovi.

Emission of particles

Ak plánujete využívať kombináciu analyzátora častíc s analyzátorom spalín pri Vašom meraní, pri výbere oboch prístrojov dbajte na ich kompatibilitu.

Praktické vlastnosti moderného analyzátora spalín od Testo:

 •      Rozšírenie možností merania klasického analyzátora spalín
 •      Dômyselná analýza merania priamo na mieste
 •      Grafické zobrazenie nameraných hodnôt pre lepšie posúdenie situácie

Particulate matter monitoring – the different versions of the instrument

POP-Feinstaubmessgerät-Gerätevarianten-2000x1500.jpg

Sledovanie prachových častíc je samozrejme dôležitým faktorom z hľadiska ochrany ľudského zdravia a životného prostredia. Avšak všeobecná kontrola úrovne spalín by sa nemala podceňovať. Kombinácia niekoľkých meracích prístrojov môže byť v takomto prípade veľmi výhodná. Dnešná meracia technika už pokročila, takže je úplne bežné, že medzi sebou môžete porovnávať výsledky meraní z viacerých meracích prístrojov naraz. Takže napr. pri meraní olejových vykurovacích systémov je vhodné využiť okrem analyzátora spalín tak isto detektor dymu.

Analyzátor spalín je tiež používaný pre získanie všeobecných hodnôt, zatiaľ čo analyzátor častíc môže byť použitý pre kontrolu expozície nanočasticiam v prostredí. Toto slúži na ochranu osôb pracujúcich v bezprostrednej blízkosti priemyselných zariadení, ktoré vypúšťajú nanočastice. Pri využití analyzátora spalín, tak aj pri analyzátore častíc získate dokonalý prehľad o situácii a výsledku meraní, na ktoré sa môžete spoľahnúť.Prehľad ďalších prístrojov na meranie spalín ::

 • Detektor dymu
 • Analyzátor spalín
 • Čítač počtu nanočastíc
Particle analysis Detail

Detailný pohľad na meranie prachových častíc

Bez ohľadu na to, či ste kominár či kúrenár, pokiaľ ide o prístroje na meranie prachových častíc, tak pre dosiahnutie veľmi presných výsledkov meraní nepotrebujete žiadne ďalšie inštrukcie. Prístroje na meranie prachových častíc od Testo boli navrhnuté pre meranie všetkých tried palív. Sú teda pokryté triedy A, B aj C. Okrem toho existujú hraničné hodnoty, ktoré sa musia dodržiavať a tieto možno zobraziť pomocou analyzátora spalín. Úrovne 1 a 2 je pomocou týchto prístrojov tiež možné detekovať. Pokiaľ z nameraných hodnôt usúdite, že je koncentrácia častíc príliš vysoká, môžete využiť detektor úniku na vyhľadanie prípadného zdroja úniku častíc.

Výhody detektora úniku
:

 •      Rýchla kontrola systému
 •      Odhalenie únikov vo veľmi krátkom čase
 •      Spoľahlivé údaje týkajúce sa veľkosti emitovaných častíc
Particle counter Testo

Objednanie analyzátora častíc Testo pre kominárov

Sami viete, aké dôležité je meranie prachových častíc a tiež to, že ste zo zákona povinní vykonávať ich kontrolu. Je pre Vás teda nadmieru dôležité byť schopný sa spoľahnúť na Vašu meraciu techniku. Vytvorili sme teda ponuku exkluzívnych, vysoko kvalitných, moderných meracích prístrojov priamo pre Vás. Detailný popis u každého prístroja Vám oznámi všetko o jeho vlastnostiach a možnostiach použitia.

V posledných rokoch je stále viac zrejmé, že nanočastice - a najmä prachové častice - majú značný vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie. Kým nanočastice predstavujú zastrešujúci termín, prachové častice dokazujú na emisie zo špeciálnych systémov. Môže teda mať zmysel používať pre ich meranie nielen bežný analyzátor spalín, ale dômyselnejší prístroj, navrhnutý práve pre analýzu týchto častíc. Či už vykonávate analýzu častíc ako kominár, či kúrenár - praktický, digitálny merací prístroj na meranie prachových častíc pre Vás bude vždy prínosom.