Měřič množství úniku - profesionální kontroly těsnosti zcela jednoduše

Tak ako plynové, tak tiež aj vodovodné potrubie môže v priebehu rokov vykazovať netesnosti. K vzniku úniku z potrubia môžu tiež viesť stavebné zmeny. Tu sa pre lokalizáciu úniku používa merač množstva úniku. Pre prevenciu nebezpečných nehôd na plynovom potrubí a plynúce z úniku vody musí byť tak plynové, tak aj vodovodné potrubie pravidelne podrobené kontrolám funkčnosti a tesnosti. Takáto kontrola tesnosti vyžaduje vysoko presný merač tlaku, ktorý dodáva kontinuálne spoľahlivé výsledky.

Merač množstva úniku má nasledovné vlastnosti:

 •      Kontroly tesnosti a zaťaženia vodovodných (ZVSHK EN 806-4) a plynových potrubí (TRGI 2018)
 •      Skúška tlaku potrubia pre odpadovú vodu (DIN EN 1610)
 •      Meranie rozdielového tlaku
 •      Môže byť zistená použiteľnosť plynových potrubí (TRGI 2018)
 •      Opakovaná kontrola, kontrola tesnosti, a tiež pevnosti (tlaková skúška) pri potrubí vedúcich skvapalnený plyn (TRF 2021)

S týmito sadami máte všetky plynové a vodné potrubia pod kontrolou:

 • testo 324 basic set
  • testo 324 basic set
 • Ready-to-measure basic equipment for gas and liquid gas pipe testing
 • testo 324 gas and water set
  • testo 324 gas and water set
 • Ready to measure for gas, liquid gas, drinking water and waste water pipe testing
 • Bluetooth for wireless connection
 • testo 324 profesionálna sada
  • testo 324 profesionálna sada
 • Připraveno k měření: testování plynových a kapalných plynových trubek
 • Tiskárna pro dokumentaci na místě
 • Detektor úniku plynu testo 316-2

These applications can be carried out easily with the allround pro instrument testo 324:

Test liquid gas pipes with the pressure and leakage tester testo 324

Gas pipe testing

Test for tightness before commissioning, identify and evaluate the relevant changes and ensure the safety of the gas appliance during operation:

 • Load test
 • Tightness test
 • Serviceability test
   
Test liquid gas pipes with the pressure and leakage tester testo 324

Liquid gas pipe testing

Stored test pressures and measurement times ensure fast and easy implementation of:

 • Fitting tests
 • Tightness test
 • Recurrent tests

   
Test drinking water pipes with the pressure and leakage tester testo 324

Drinking water pipe testing

Carry out long-term measurements and pressure measurements easily and norm-compliantly (even with water in the pipeline, thanks to media-compatible high-pressure probe):

 • Tightness test
 • Load test

 

Test waste water pipes with the pressure and leakage tester testo 324

Waste water pipes

Stored test pressures and measurement times ensure fast and easy implementation of:

 • Pressure test
 • Tightness test

 

 

Odborná kontrola tesnosti vďaka vysoko moderným meračom množstva úniku

Aby bolo možné vykonávať odborné kontroly tesnosti vodovodného a odpadového potrubia a tiež plynového potrubia, ktoré je v súlade s legislatívou, je vyžadovaná zodpovedajúca výbava. Pomocou merača množstva úniku Testo ste vždy na správnej strane, pokiaľ ide o odborné kontroly tesnosti. U Testo máte možnosť požadovať k meraču ďalšie dôležité príslušenstvo, ako je kufor na prístroj s plynovým dúchadlom. Správnou voľbou snáď bude teda už to, že si vopred vyberiete našu zodpovedajúcu sadu pre plynové a vodovodné potrubie. Voliteľné príslušenstvo, ako je rýchlotlačiareň pre okamžité vytlačenie na mieste v rámci praxe pracovného dňa, nájdete u nás rovnako - rovnako ako zodpovedajúce sady.

Zabránenie nehodám a škodám pomocou merača množstva únikov

Ak prídu potrubia do rokov a opotrebenie v priebehu času pribúda, zvyšuje sa aj riziko únikov. Takéto úniky môžu viesť k veľkým škodám, ako sú tie spôsobené vodou alebo životu nebezpečné nehody spojené s únikom plynu. Aby sa zabránilo následkom vyplývajúcim z chybných alebo stavebnými úpravami poškodených potrubí, je nevyhnutný merač množstvo úniku. Vysoko presný merač Testo vám dodá spoľahlivé a veľmi presné výsledky - a manipulácia s ním je nepredstaviteľne jednoduchá. Vďaka návodu, ktorý je písaný krok za krokom, sú merania podľa danej legislatívy aj skúšky potrubia neskutočne jednoduché.

Testovanie netesností

Vysoko presná kontrola únikov veľmi jednoducho

Ak vznikne podozrenie úniku v prípade plynového alebo vodovodného potrubia, je nevyhnutná odborná lokalizácia úniku, ktorá musí byť vykonaná tak rýchlo, ako je to len možné, aby sa zabránilo možným škodám vyplývajúcim z úniku vody alebo nehodám spojeným s plynom. Ale tiež, ak neexistuje žiadny únik, tak platí, že pravidelnými kontrolami potrubia takému problému efektívne bránite. Takto môže byť pomocou zodpovedajúceho merača únikov na každom vodovodnom aj plynovom potrubí vykonaná záťažová skúška, aby sa preverila stabilita potrubia a včas sa zabránilo možnému vzniku rizikových miest.

Prednosti merače množstva úniku Testo:

 • Jednoduché vykonávanie merania pri súčasne nekomplikovanej a časovo úspornej manipulácie
 • Namerané dáta je možné spravovať v internej dátovej pamäti
 • Tlakové čerpadlo zabudované v prístroji umožňuje vývoj vysokého tlaku

Vyhodnocovací softvér EASYHEAT

Vyhodnocovací software EasyHeat

Vyhodnocovací softvér pre zobrazenie priebehov merania ako diagram, tabuľka a pre správu zákazníckych dát.


Meranie úniku na plynových a vodovodných potrubiach pomocou iba jedného prístroja

Či už ide o opotrebenie po mnohých rokoch alebo vďaka stavebným zmenám: únik v potrubí vzniká náhle a veľmi rýchlo. Aby to nedošlo takto ďaleko, musí byť vodovodné a plynové potrubie podrobované pravidelnej kontrole tesnosti. Možným nehodám plynového potrubia a poškodenia plynúcim z úniku vody môže byť efektívne zabránené odbornou kontrolou, pretože tak môžu byť včas rozpoznané aj najmenšie úniky a môžu byť odstránené.

Pre splnenie tak dôležitej úlohy sa používa merač množstva úniku. S týmto prístrojom sa vám do ruky dostáva profesionálne zariadenie, ktorým môžete vykonávať odborné inštalačné, servisné a opravárenské úkony na plynových a vodovodných potrubiach.

Pomocou testo 324 napríklad môžete odborne vykonávať všetky dôležité a zákonom dané merania. Či už záťažové skúšky, meranie teploty, kontrola tesnosti - s Testo 324 máte v ruke profesionálny prístroj pre bezpečnú prácu.Náročnosť inštalácie prístroja je malá a manipulácia je neskutočne jednoduchá vďaka meraciemu menu, ktoré je v zhode so zákonmi. Prístroj dodáva rýchle a predovšetkým vysoko presné a s DVGW konformné namerané hodnoty. Integrovaná dátová pamäť vám uľahčí prácu so svojimi zákazníkmi a je maximálne vhodná pre mobilné používanie na najrôznejších miestach.

Dôležité prednosti merača množstva úniku v jednom pohľade:

 • Jednoduchá manipulácia
 •  Malá náročnosť inštalácie
 •  Maximálne presné namerané hodnoty, v súlade zo zákonnými požiadavkami
 •  Bezpečné a rýchle ukladanie dát

Kontrolný prístroj pre odbornú lokalizáciu úniku

Prístroj na meranie úniku Testo

Ak vznikne podozrenie na únik - a je jedno, či v plynovom alebo vodovodnom či odpadovom potrubí - je požadovaná rýchla akcia. Aby sa spoľahlivo zistil únik a jeho rozsah, prichádza na rad profesionálny prístroj od Testo - merač množstva úniku. Obsluha je, vďaka písanému návodu krok za krokom, veľmi jednoduchá. Toto je najmä dôležité v citlivých situáciách, v ktorých musí všetko prebiehať veľmi rýchlo. Pomocou intuitívneho ovládacieho poľa a spoľahlivých výsledkov merania ste na tej správnej strane a môžete aj v prípade najhoršej núdze zachovať potrebný pokoj.

Merač množstvo úniku Testo poskytuje tieto prednosti:

 • Jednoduché prevedenie menu - krok po kroku
 • Vysoko presné výsledky merania vďaka moderným senzorom
 • Podľa daného prístroja: Možné vybavenie prístrojea voliteľným príslušenstvom
 • Hadicová prípojka pre maximálne jednoduchú obsluhu
 • Grafický displej s vysokým rozlíšením zaistí komfortnú prácu
 • Automatické vypnutie prístroja v rámci efektívneho nakladania s energiou

Doporučenie výrobku pre testo 324

Pre práce na vodovodných a plynových potrubiach v súlade so zákonom by ste mali dôverovať profesionálom a mať v ruke absolútne spoľahlivý nástroj. Pomocou merača množstva úniku Testo vytvoríte naraz dôležitý základ pre odborné vykonávanie úkonov. Aby ste si dáta svojich zákazníkov mohli čo možno najlepšie vziať z akéhokoľvek miesta, hrá dôležitú úlohu integrovaná dátová pamäť. Podľa druhu prístroja k nemu môžete získať tiež rýchlotlačiarne pre rýchle vytlačenie.

Pozrite sa dôkladne na náš sortiment, ak hľadáte merač tlaku, ako je merač rozdielového alebo absolútneho tlaku.

testo 104
Vpychový teplomer  Viac...
testo 338
Degree of blackening measuring instrument  Viac...
testo 316-2
Detektor úniku plynu  Viac...

Kontaktujte nás

Máte nejaké otázky? Rádi vám pomôžeme.
Kontakt