Mnohostrannosť v kompaktnom formáte

Vitajte v novej epoche: nové testo 440 kombinuje výhody kompaktného ručného meracieho prístroja s intuitívnymi menu merania a rozsiahleho výberu sond pre meranie klimatických veličín. Všetky merania na klimatizačných a ventilačných zariadeniach máte bezpečne a spoľahlivo pod kontrolou.

 • Intuitívne menu merania: Jasne štruktúrované menu pro objemový prietok, K-faktor, stupeň turbulencie, vykurovací/chladiaci výkon, indikáciu plesní
 • Bezdrôtový komfort: Väčšina sond prístroje testo 440 sú ponúkané aj ako bezdrôtová verzia Bluetooth. Pre menej neporiadku v meracom kufri.
 • Prehľadný displej:  Konfigurácia merania, zobrazenie nameraných hodnôt a výsledky meraní na prvý pohľad.
 • Veľmi  ekonomický: S prístrojom testo 440 ušetríte finančnú hotovosť: merací prístroj sa nemusí kalibrovať, stačí zaslať iba sondy, meria všetky klimatické parametre a sondy je možné flexibilne rozširovať.

 

Kontaktujte nás

Máte nejaké otázky? Rádi vám pomôžeme.
Kontakt

Prajete si konzultáciu?

V online konfigurátore si môžete úplne jednoduho sami zostaviť svoju individuálnu kombináciu meracieho prístroja, sond a príslušenstva.
 

Meriací prístroj pre každú aplikáciu merania klimatických veličín

Meranie prúdenia v kanálu a na vyústeniu

 • Intuitívne menu: jasne štrukturované meranie objemového prietoku, K-faktoru a meranie Pitotovou trubicou
 • Komfortné meranie: sondy Bluetooth a teleskopy s možnosťou predĺženia
 • So senzorom diferenčného tlaku: testo 440 dP pre meranie Pitotovou trubicou a meraním na filtroch

Meranie pohody prostredia a kvality vzduchu v miestnosti.

 • Intuitívne menu: meranie stupňa turbulencie podľa STN EN ISO 7730 / ASHREA 55
 • Integrované dlhodobé merania so záznamom: kontrola požadovaných hodnôt s ľubovoľne voliteľnými intervalmi merania
 • Široký výber sond: stupeň turbulencie, CO2, teplota, vlhkosť, CO, intenzita osvetlenia

Meranie v laboratóriach a v čistých priestoroch

 • Intuitívne menu: jasne štrukturované meranie objemového prietoku
 • Špeciálne aplikácie: veľmi presné sondy s neprekonanou presnosťou
 • Komfortné meranie: Bluetooth alebo kábel, pre každé miesto merania ta správna sonda

4 dôvody, prečo budete s testo 440 pracovať ešte efektívnejšie:

1. Intuitivné: jasne štrukturované menu

testo 440 intuitive measurement menus

Menu pro meranie objemového prietoku, K-faktoru, stupna turbulencie podľa ČSN EN ISO 7730/ASHREA
55, vykurovacieho / chladiacehoho výkonu, indikácie plesní a dlhodobého merania sú v prístroji uložené a automaticky sa starajú o výsledky meraní s istotou.

Merania sa dajú ľahko konfigurovať cez veľký displej; namerané hodnoty / výsledky sú zrejmé na prvý pohľad.

2. Bezdrôtové: sondy s Bluetooth

testo 440 wireless probes

Žiadný kábel – žiadné problémy!

Sondy Bluetooth prístroje testo 440 sú dostať aj pre všetky aplikáce. Namerané hodnoty sa prenášajú bezdrôtovo do meriacieho prístroja. Pro väčšiu efektivitu a menej neporiadku s káblami v kufri.

3. Šetrí miesto: 1 rukoväť pre všetky sondy

Rukojeť testo 440

Rukoväť Bluetooth alebo káblová rukoväť prístroja testo 440 se dá univerzálne spojiť s širokou paletou sond k testo 440. Potrebujete tak menej vybavenia a behom sekundy prejdete od merania pohody prostredia na určenie objemového prietoku v kanáli.

 

4. Úsporný: bez nutnosti kalibrácie

testo 440 dlouhodobě šetří

Prístroj pre merenie klimatických veličín testo 440 je investícia do šikovnej a robustnej technológie, ktorá sa Vám vyplatí:
 

 • Vhodný pre všetky aplikácie klimatických veličín – nepotrebujete žiadné ďalšie meriacie prístroje
 • Flexibilne rozšiřovateľné sondy – menej výdavkov na príslušenstvá / sondy
 • testo 440 a testo 440 dP se nemusí kalibrovat, stačí kalibrovat sondy

 

Čo chcete meriať?

Ešte lepšie meranie – stiahnite si ďaľšie materiály

Intuitívne menu merania

Menu uložené v prístroji Vás efektívne prevedú m.j. meraním objemového prietoku v kanály a na vyústi meraním K- faktoru a meraním Pitotovou trubicou.

Všetky sondy prístroja testo 440

Ktoré sondy a ktoré aplikácie? Stiahnete si porovnanie sond a zoznámte sa s portfóliom sond testo 440.

Veľký prospekt testo 440

Zhrnuté informácie o výrobku testo 440:

 • Všetky sondy a príslušenstvá
 • Špeciálne sady pre každú aplikáciu
 • Detaily k intuitívnemu menu merania

 

Profitujte m.j. z týchto tém

 • Najdôležitejše sondy pre každú aplikáciu
 • Správne prevedenie merania pri kolaudacií podľa ČSN EN 12599
 • Rozoznanie a zabránenie chybám v meraní